Bilim Nedir?

Bilim Nedir?

Bilim Nedir

Bilim Nedir

Bilimin öneminin giderek artması, onunla ilgili farklı soruların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu soruların başında bilim nedir? sorusu gelir. Bilimi bir etkinlik mi? yoksa süreç mi? olduğu konuları tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar, bilim ile ilgili çeşitli yaklaşımlara yenilerini eklemiş ve “Bilimsel Yaklaşım Nedir?” sorusu gündeme gelmiştir. Ardından günlük yaşamda giderek vazgeçilmez hale gelen bilimin sonuçları bilimsel sonuç nedir “Bilimsel yöntem nedir” ” bilimsel düşüncenin işlevi nedir” “Bilimi diğer insanı etkinlik alanlarından ayıran özellikler nelerdir?” gibi konular gündeme taşınmıştır.

Bütün bu sorular bilim insanları tarafından ele alınmamıştır. Çünkü bilim nesnel olgularla ilgilenir ve bunlara bilimsel yöntem ile yaklaşır. Ortaya koyduğu sonuçların olgulara dayanması, bunlara uygun olması ve nesnel olması gerekir. Oysa bu soruların tek yanıtı yoktur ve nesnel olarak yanıtlanamaz. Dolayısıyla bilim ile ilgili ama bilimin ele almadığı sorular, felsefe kapsamında yanıtlanmaya çalışılmış ve bilime felsefe ile bakmanın önemi artmıştır.

Bilim felsefesi bilimi konu alan bir felsefe dalıdır. Görevi ise bilim kavramlarını aydınlatmak, bilimin yapısını oluşturan işlem ve düşünme biçimlerini mantıksal çözümleme yolu ile ortaya koymaktır. Felsefede mantıksal çözümleme o kadar önemlidir’ki bertrant russell, 1914 yılında mantığı felsefenin özü olarak nitelenmiştir. Rudolf carnap ise  felsefeyi mantıktan ibaret saymıştır.

Kısaca Bilimi anlatmış olursak:

Dış dünyaya gerçek nesnel gerçekliğe ve bu gerçeklikte yer alan olgulara ilişkin, tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı etkinliktir.

Bilimsel Yaklaşım Nedir?

Bilimi baz olarak alan, objektif sonuç veren, kesinliği yeni bir tezle çürüte bilen, çürütülünceye kadar “Doğru” olma özelliğini koruyan araştırmalarda bilimin verilerini kullanmaya yaklaşımdır.

Bilimsel Sonuç Nedir?

Bilimsel yöntem kullanılarak elde edilen sonuçtur. Bilimsel olgulara dayanan sonuçlar test edilebilir. Hiç bir bilimsel sonuç mutlak değildir. Her zaman bir bilimsel bilgi yerini sonuçları daha doğru olan bir bilgiye bırakabilir.

Etiketler: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir