Bor Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Bor Nedir?

Bor Nedir Özellikler

Bor Nedir Özellikler

Bor atom numarası 5, atom ağ:10;81 periyodik çizelgeni elementin birinci grubudur. birinci elementtir. periyodik çizelgede bulunduğu karşın amelatik özellik gösterir. bileşikleri ve bunlardan özeli boraks ve binlerce yıldır bilinmekte birlikte elementel bor, saf bir maddedir. bir biçimde ilk kez 1808’de Sir Humphry Davyce elektroliz yoluyla Gay Lussac ve Thenardca’da oksidin elementel potasyumla indirgenmesiyle elde edilmiştir. günümüzde bor halojenürlerin elektirikte ısıtılan filitre üzerinde ayrıllıştırması yoluyla çok saf olarak

(% 99. 9999 Saflıkta olabilir) Elde edilir.

Fiziksel Özellikleri

Doğal bor iki izotopun karışımından oluşmuştur. B- 10 (%18.83) ve B-11 (%81.17) bunların dışında kütle numaraları 9.12 ve 13 olan kısa ömürlü yapay izotopları elde edilmiştir. elementel borun kristalleri elmas kadar serttir. Siyah bor çok inceyken saydamdır. Bor bir ayrı iletkendir. yüksek sıcaklıkta elektiriği iyi iletir. Elektirik iletkenliği 20 C ‘den 600 C’ye Çıkıldığında yaklaşık 100 kat artar.

Kimyasal Özellikleri

Bor periyodik çizelgenin III-A gurubunun birinci elementi olan bir ametaldir. ve gerek kimyasal özellikleri gerekse bilişkleri bakımından IV-A gurubuna ikinci elementi olan silisyuma çok benzer

Bor kimyasal yapısından katyon oluşturma yerine kovalent bağ oluşturmayı yeğler. Kiristalize bor kimyasal bakımından kesinlikle merttir. Kaynar durumda bile klorür ve florür asitleri etkimez. Sıcak derişik sulfat asidi ve derişik nitrat asidi çok yavaş olarak etkir. Erimiş Sodyum  hidroksidi çok yavaş buna karşın erimiş sodyum peroksidi hızla etkir Aborfs borsa tüm etkilere açıktır. ve kolayca tepkime verir. örneğin sıcakta oksijenle yanarak trioksit, kükürtle bir trisülfür verir. asit biraz peroksit ve holajenlerden kolaylıkla etkilenir ve sıcakta tepkimeye girier.

Doğada Buluşu:

Doğada Elementel Biçimde bulunmayıp genellikle su içeren sodyum ve kalsiyum, magnezyum boratlar biçiminde bulunur. kimi minarelleri’de sodyum ve kaslsiyumu birlikte içerirler.

Elde Edilmesi:  Elementel bor çok özel amaçlarla ve çok az miktarda kullanıldığından elde edilmesi önemsizdir. Buna karışık borak asit denir. Bor trioksit bor kimyasının başlangıç maddeleri olarak elde edilmeleri büyük öenm taşımaktadır. bu nedenle bor minarelleri bo trioksit elde edilir. Bu nedenle bor minarelleri işlenerek; Boraks, Borik asit ve bor trioksit elde edilir. ve elde edilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir