Çocuklar’da Büyüme Ve Gelişmenin Önemi

Çocuklar’da Büyüme Ve Gelişmenin Önemi

Büyüme Ve Gelimenin Önemi

Büyüme Ve Gelimenin Önemi

Büyüme ve Gelişmenin Dönemleri insanın içinde bulunduğu yaşa göre büyüme ve gelişme hızı değişir. Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönem 0-1 yaş, yavaşladıgi dönem ise 18-21 yaşlar arasıdır. Büyüme ve gelişme bedensel ve ruhsal özellikler dikkate alınarak çeşitli dönemlere ayrılır. a. Bebeklik Dönemi Bebeğin doğumundan 1, yaş gününe kadar geçen süreyi (0-12 ay) kapsar. Bebeklik dönemi yeni doğan ve yeni doğan sonrası olarak iki bölümde incelenir. Yeni doğan dönemi: Bebeğin yaşamındaki 0-28. günler arasıdır Bebek bu dönemde tamamen anneye muhtaçtır. Anneyi ve memesini kendisiyle bir bütün olarak algılar. Emme ve tutma reflekslerin° sahiptir. Başını dik tutamaz. Çevreye karşı ilgisizdir. Günün büyük bölümün-de uyur. Işığı ayırt edebilir, yüksek sesi algılayarak tepki verir. Açlık, gaz gibi problemlerini ağlayarak ifade eder. Bu dönemde vücut direnci düşük olduğundan bebeğin hasta-lanma riski çok yüksektir.

Yeni doğan sonrası dönem :

Bebeğin yaşamındaki 1-12. aylar arasıdır. Bebek, gelişme ve büyünıenin en hızlı olduğu bu dönem sonunda doğum ağırlığının 3 katına çıkar. Boyu ise doğduğunda’ki uzunluğunun yarısı kadar daha uzar. Bebeklerin birinci yaş sonundaki özellikleri şunlardır:

• Bir yaşındaki bebek yürümeye başlamıştır. Ancak bazen gecikme olabilir. Bu durumda telaşa, kapılmamalıdır.

• Bu yaştaki bebek oyuncakları itip fırlatabilir. Bunu bir oyun gibi algılayarak eğlenir Dil gelişimi henüz tamamlanmadığından “baba, mama, adda” gibi basit sözcükleri söyleyebilir.

• Yemeğini kendi yemeye başlar. Kaşık kullanmaya bu dönemde başlar. • Büyüklerin kullandığı TV kumandası, tencere, tava gibi araçlar ilgisini çeker. Bunlarla oyna-maktan zevk alır.
• Nesnelerin büyük ve küçük oluşlarını ayırt eder.

Küçük oyuncakları büyüklerin içine koyar. Bir çocuğun büyümesi ağırlık, yaş, boy, baş çev-resi, göğüs çevresi, karın çevresi, kol çevresi ölçüleri normal yaşıtlarından elde edilmiş standart rakamlar ile karşılaştırılarak kontrol edilir. Çocuğun büyümesinin standart değerlerin altına düşmesi, büyümeyi engelle-yen bir sağlık sorunu olduğunu belirtir.
Bebeklik döneminde bebekler sabırsız ve meraklı olurlar. Bu özelliklerinden ötürü anne babaların bebe-ğe gösterdikleri sabır, ilgi ve sevgi onun kendine güven duygusunu geliştirir.

Çocukluk Dönemi:

1-3 yaşlar arasını kapsar. Anal dönem tç, çocukluk Dönemi yaşlar ar arasındaki çağıdır. özerklik dönemi vede oyun dönemi olarak ikiye aY bilinir. özerklik dön nı’ de çocuk, anne ve babasına olan bağlılıktan kurtulmaya başlar.eğitimi dönemi. Kişilik gelişiminde çok etkili olan özerklik dönemi, tuvalet eğitiminin başlatılması için en uygun zamandır. Çünkü 3 idrarını dönemden itibaren çocuklar dışkılama ve idrarını kontrol edebilmeye başlarlar. Ancak dışkılamayı 3, k 4 yaşında tam olarak tutabilirler. Bu nedenle erken tuvalet eğiliminde çocukları korkutmama ve bedensel olarak gelişimlerini dikkate almak gerekir. Tuvalet eğitiminin verildiği bu dönemde anne ve çocuk arasında sessiz bir çekişme yaşanır. Anne çocuğa karşı baskıcı bir tutum sergilerse çocukta aşırı sessiz, otoriteyi çabuk kabullenen, boyun eğen, çok titiz ve düzenli, içe kapanık, inatçı bir kişilik gelişebilir. Kısıtlama getirilmeyen çocuklarda ise kural tanımayan, başkalarına karşı saygısız ve bencil bir kişilik gelişimi gözlenebilir. özerklik döneminde çocuk kendini olayların merkezi olarak algılar. Bu nedenle bır gruba dâhil olma ve paylaşma düşüncesinden hoşlanmaz. İsteklerinde inatçı tavırlar sergiler. özgürlüğünün kısıtlanmasını istemez. Kas ve kemikleri güçIen-diğinden çocuk rahat hareket edebilir. Ancak kazalara karşı bilinçsiz olduğundan çocuğa dik-kat edilmelidir. Oyun dönemi: 4-5 yaşlar arasını kapsar, döneminde çocuk, özerklik dönemine göre daha girişken, paylaşımcı ve hareketlidir. Kendi Yaşıtlarıyla oynamaktan zevk alır. çevresine karşı meraklı ve ilgilidir. öğrenmeye isteklidir. Sürekli sorular sorar. insanlarla ileti-im kurmayı sever. Hayal gücü çok gelişmiştir. Masal ve çizgi filmlerde’ki kahramanlara inanır. Bu dönemde çocuklara kendi cinsiyet rollerinin doğru benimsetilmesi ileride ortaya çıkabilecek davranış bozukluklarının önlenmesinde çok önemlidir. Çünkü çocuk, oyun döneminde kız ve erkek cinsiyetin farklılıklarını ayırt etmeye başlar. Anne ve babayı model alır. Kızsa anneyi, erkekse babayı taklit etmeye başlar. Anne ve babanın isteklerine uymaya çalışır ve onların doğru buldukları davranışları sergiler. Onlara karşı derin bir sevgi ve güven besler. Oyun döneminde okul öncesi eğitime katılım söz konu-suysa bunun etkisiyle çocuk toplumsallaşmaya başlar. Toplumda kabul edilen ve edilmeyen davranışları öğrenir. Bu nedenle oyun döneminde çocuk mümkün oldukça okul önce-si eğitimden yararlandırılmalıdır. Çünkü yapıcı ve yaratıcı kimlik gelişiminde, duygu ve davranışları kontrol edebilmede okul öncesi eğitimin katkısı büyüktür. Okul dönemi: 6-11 yaşlar arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemde çocuğun büyüme hızı yavaşlar. El becerileri, hare-ket kabiliyeti artar. Okul hayatının başlamasıyla birlikte toplumsal yaşam içine girer. Okul çevresi ve eğitim

Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir