Ergenlik Dönemi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Ergenlik Dönemi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Ergenlik Döneminin Başlangıcı, kızlarda ergenlik dönemi, ergenlik dönemi sorunları,

Ergenlik Döneminin Başlangıcı, kızlarda ergenlik dönemi, ergenlik dönemi sorunları,

Ergenlik dönemi erken, tam ve geç ergenlik olarak üç bölümde incelenebilir. ergenlik: 12-15 yaşlar arası dönemi kapsar. Erken ergenlikte bireyin biyolojik değişiklik kendi vücuduna ve cinselliğe olan ilgisi artar. Dışa dönük. dengeli ve uyumlu bir birey İçin Çocukluk bu dönemde bedenindeki değişimler sonucu tedirgin, endişeli, bunalımlı, çekingen, çalışmaya isteksiz bir tavır sergiler, Yanlızlık’tan hoşlanır, otoriteye karşı çıkar. Anne ve babasının koyduğu kuralları sıkıcı bulur. Aile otoritesinden kaçmak için ev dışından insanlarla iletişim kural Ergenin bu tip durumlarda yanlış davranışları olan insanlarla arkadaşlık etmesi onun için üzücü Sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle erken ergenlikte anne ve baba çocuğa arkadaşça bir tavırla yaklaşmalı, ilgi göstermeli fakat bunda aşırıya kaçmamalıdır. Tam ergenlik: 16-18 yaşlar arası dönemi kapsar. Fırtınalı ve gerilimin yoğun yaşandığı bir dönemdir, Genç, tam ergenlikte kendini bulmaya, bağımsızlığını kazanmaya çalışır. Bunun için aile-sinin otoritesinden kurtulmayı amaçlar. Bu durumu eleştiren aile büyükleri gencin gözünde değer kaybeder. Genç kendisine yapılan uyarılara kızar. Arkadaşlarından destek bekler. Spor, müzik gibi uğraşılar için bir araya gelmiş gençlerden oluşan gruplara katılabilir Kendini yetersiz hissettiğinde grup içinde atılgan ve becerikli yaşıtlarının etki-sinde kalabilir. Gruptan dışlanmak için bazen kendi de doğru bulmadığı davranışlarda bulunabilir. Bu dönemde anne ve babasından yeterli anlayış ve desteği göremeyen gençler yanlış arkadaşlıklar kurabilirler. Bu nedenle anne ve babaların gençlere destek olmaları, ilgi ve hoşgörü göstermeleri gereklidir.
Tam ergenlikte, cinsel kimliğin benimsenmesinde sorunlar olabilir. Cinsel konularda yeterli bilgi sahibi olmaması gencin iç dünyasında sorun yaratabilir. Gençler bu konudaki merak ve kaygılarını arkadaşlarıyla paylaştıklarında yanlış bilgilen dirile bilirler. Bu nedenle anne ve babalar bilimsel kaynaklardan yararlanarak gençleri cinsellikte ilgili konularda aydınlatmalı-dır. Gencin bu konularda edindiği bilgiler ilerde mutlu bir yuva kurmasında etkili olur.Gençler, geç ergenlikte çevrelerindeki bireylerle uyumlu ilişkiler kurarlar.
Geç ergenlikte bireyler yapıcı tavırlar sergiler arka eki davranışıyla uyumlu ilişkiler kurarlar Çevresin Sert davranışlar dış görünümlerinden çok kişilikleri Çevre -düşünceleri ve eş seçimi, politik tercihler, toplumsal olaylar’. düşünceleriyle ilgilidirler. Bu dönemde genellikle yönetimi. öne timi gibi konular üzerinde Yoğun taş, güçlüdür. Geç ergenlik , Duygu sonunda genç içinde bir yetişkin olarak yer alır. Ergenlik, bedenen ve ruhen sağlıklı geçirilmeden bir dönemdir. Olumlu tutum ve davranış sergileme kişiliğin bu dönemde şekillenmesinden dolayı çok gön emelidir. Bu nedenle aile bireyleri ergenle iyi iletişim kurmalıdır. Bu dönemde arkadaşlık ilişkileri bireyin sosyalleşmesine sağladığından grup arkadaşlıkları durulmalıdır. Ancak yanlış davranışları olan kişiler-le grup arkadaşı olmak bireyi zararlı alışkanlıklara yönlendirebilir. Bu olumsuzlukları yaşamamak için kişiliği geliştirme gibi düşünceler ön planda aş gruplarına katılımda yardımlaşma ve pay-olmalıdır. Ergenlik çağında her iki cinsiyetten bireyler olumlu ve dengeli arkadaşlıklar kurulmalıdır. Sadece kendi cinsiyetinden olanlarla arkadaşlık kurmak bireyde cinsel kimlik sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle ergenlikte karşı cinsten arkadaşlar edinilmelidir.Günlük yaşamda serbest zamanların değerlendirilmesinde yeteneklere uygun hobiler edinmek gerekir. Örneğin el işi, spor, müzik ve edebiyat gibi hobiler insanı hayata bağlar, onun yaşamını renklendirir. Serbest zamanların değerlendirilmesinde çok önemli yer tutan spor, beden ve ruh gelişimini de olumlu yönde etkiler. Spor bireysel ya da takım olarak yapılabilir. Takım sporları sorumluluklanın paylaşılması gibi olumlu davranışların sağlar (Resim 2.8). Tüm bu nedenlerle spor alışkanlık haline getirilerek yaşam boyu sürdürül-melidir. Meslek seçimi insan yaşamının en önemli aşamalarından biridir. Gençler mesleki tercihlerini yaparken yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmalıdır.Yeteneklerini bilen genç, zevk alarak çalışabileceği bir mesleği seçebilir. Sevdiği bir işi yapması kişinin hayatta mutlu ve verimli olmasını Sağlar. planlı çalışma ve geleceğe yönelik hedefler belirleme, başarıya giden yolda atılan ilk adımlardır. Gençlenn meslek sahibi ~alarmda planlı çalışmanın da katkısı büyüktür. Özellikle lise yıllarında Gençlerin sosyal ilişkilerinde tutarlı, saygılı ve katılımcı olmaları gereklidir. Kişilik gelişiminde bu özellikleri edinmiş gençler ailede, okulda, iş yerinde ve bütün yaşamda aranan, saygı duyulan, beğenilen kişiler olurlar.

Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir