Gaz Yakıtlar Nelerdir?

Gaz Yakıtlar Nelerdir?

Gaz Yakıtlar Nelerdir?

Gaz Yakıtlar Nelerdir?

Gaz Yakıtlar Doğal gaz, metan gibi gazlar yakıt olarak kullanılır. Doğal gaz da petrol gibi karaların aletin boşluklarda ya da deniz altında bulunur. Renksiz, kokusuz bir gaz olan doğal gaz çok uzun oluşur. Katı ve sıvılara göre daha fazla ısı enerjisi verebilir. Kül ve duman bırakmadıkları için diğer üstün özellikleri vardır. Doğal gaz da hızla tükenmekte olan enerji kaynaklarımız dandır. ak‘t Kömür, doğal gaz ve petrol canlı atıklarının toprak altında uzun zaman kalmasıyla oluşan yak,t, Bu nedenle bu yakıtlara fosil yakıtlar denir. Fosil yakıtlar, ısınma amacıyla kullanıldığı gibi termik rollerde elektrik üretmek için de kullanılır. Dünyada elektrik üretimi için en çok kullanılan yakıt , oluşturdukları atıklar ve oluşturdukları sera etkisiyle canlılara zarar vermektedir. Faslı, kaynakları denir. Bu kaynakların dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu tür yakıtlar, hızla ütülenebilirken, ihtiyaçları karşılayamadığı için hızla tükenmektedir. Bu nedenle fosil yakıtlara yenilenemez enerji maraz ve LPG (likit petrol gazı) yaygın olarak kullanılan Petrol ise başta enerji üretimi olmak üzere plastik, boya, teflon gibi birçok alanda kullanılır, petrol ürünleridir. Fosil yakıtlar günü başka tükenmeyen ve çevreye az zarar veren kaynaklar yok mudur?yakıtlardan Güneş’in bir gün sönebileceğini düşünebilir misiniz? Dünya’da bir gün rüzgarın hiç esmeyeceği aklınızdan geçti mi? Isınma enerjisi elde etmenin tek yolu fosil yakıtlar mıdır? Fosil yakıtların bir gün biteceğini düşünen insanoğlu, farklı kaynaklar aramaktadır. Bunların başında hidroelektrik santraller, rüzgar, jeotermal kaynaklar, biyo kütle ve Güneş gelmektedir. Bu şekilde sürekli kullanıl-dığı halde tükenmeyen enerji kaynaklarına, yenilenebilir enerji kaynakları denir.

Jeotermal enerji:

Yeryüzünün iç tabakasında bulunan sıcak su ya da buhardan yararlanılarak elde edilir. Jeotermal enerjinin ilk kullanım alanları kaplıcalarıdır.

Rüzgar enerjisi:

Rüzgarın hareket enerjisinden geçmişte yel değirmeni ile yararlanıldı. Günümüzde ise rüzgar jeneratörleri İle elektrik enerjisi üretilmektedir. Bir rüzgar jeneratörü bir evin, bir okulun hatta bir köyün elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilir.

Güneş enerjisi:

Temiz ve ucuz olması günümüzde sınırlı kullanılan güneş enerjisini, gelecek yıllarda ön plana çıkaracaktır. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle önemli güneş enerjisi potansiyeline sahiptir.

Biyokütle:

Bitkiler tarafından üretilen organik maddelerin kütlesi, biyoelektrik olarak ifade edilir. Odun, tarımsal artıklar, canlı artıkları ve çöplerdir. Bitkilerden modern yöntemlere biyo dizel ve biyo. etanol elde edilir. Bunun için biyoelektrik enerjisi elde edilecek atıklar ve kalıntılar güç santrallerine getirilir. Burada atık çukuruna atılır ve yakılır. Yanma sırasında açığa çıkan gazlar, çeşitli işlemlerden geçirilerek elektrik enerjisi üretmek için kullanılır. Kütlelilerden enerji elde etmenin bir başka yolu da atıkları tanklarında çürümeye bırakmaktır. Çürüyen atıklardan metan gazı üretilir. Bu gaz, daha sonra ısıtma amacıyla kullanılır. Aynı yöntem, hayvanların dışkılarına da uygulanır

Hidroelektrik:

Suyun hareketinden yararlanılarak enerji üreten santrallerdir. Akarsuların önü baraj kurularak kesilir. Barajlarda biriken su, bir çarkın üzerine yüksekten dökülerek çarkın dönmesi sağlanır. Bu çarkın döndürdüğü makine ise elektrik enerjisi üretir. Yenilenebilir enerji kaynakları görüldüğü gibi tükenmeyecek olan ve çevreye zarar vermeyen kayacnaklardır. Bu nedenle fosil yakıtların kullanımı en aza indirgenip bu kaynakların tüketimi arttırılmalıdır.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir