Hava Kirliliği Nedenleri Ve Sebepleri

Hava Kirliliği Nedenleri Ve Sebepleri

Hava Kirliliği Nedir,

Hava Kirliliği Nedir,

bütün canlıların yaşaması için gerekli bir maddedir. Hava, gazlar, su buharı, toz zerrecikleri, her ve mikroorganizmalardan oluşur. Atmosferin yapısının % 78’ini azot, % 21’ini oksijen oluştu di-oksit ve su buharının atmosferdeki oranı çok azdır. Bu gazların tamamı canlılık için zararlı ögelerdir. Bu gazların oranlarındaki değişme canlılık olaylarını doğrudan etkiler. ‘Hava kirlenmesi, özellikle fosil yakıtların tüketiminin artması, araçların egzoz gazları ve termik santrallerin havayı kirletmesiyle gerçekleşir. Havayı kirleten atıklar, katı ve gaz maddelerdir. Hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri sanayi tesislerinin bacalarından havaya karışan zehirli gazlardır. Bu gazlar kükürt oksit, azot oksit ve karbonmonoksittir. Örneğin termik santraller hava kirliğinin en büyük nedenlerindendir. Termik santrallerde, elektrik üretimi için kullanılan kömür, havada gazlar artırır.

 

 

Ev ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtlar ve motorlu araçlar hava kirliliğini arttırır. Araçların egzozlarından çıkan azot oksit, karbonmonoksit ve hidrokarbonlar ile zehirli olan kurşun ve toz zerrecikleri, hava kirliliğinin önemli etkenleridir. Havayı kirleten gazları başkaları kükürtdioksit, hıdrojensülfür, azotmonoksit, azotdioksit, karbonmonoksit, karbon dioksit ve hidrojenflorürclıir. Egzozlardan çıkan azot-oksitler, ozon gazı ve çok sayıdaki zehirli gaz; boğazı ve gözleri yakan bir duman oluşturur. Hava kirlenmesine etkide bulunan etmenlerin başkaları havaya karışan gazların yanı sıra sıcaklık, basınç, rüzgar, yağış, nem ve güneş ışınlarıdır. Hava kirlenmesi, Londra ve Los Angeles tipi olmak üzere iki model üzerinde incelenebilir. Londra tipi hava kirliliği, kış döneminde görülen hava kirliliği olduğu için kış kirliliği olarak da adlandırılır. Fosil yakıtların tüketimiyle oluşan kükürt-oksitler, duman ve sisle karışarak yerleşim birimi üzerinde yoğur) bir tabaka oluşturur.

Kalitesiz kömürlerin yakılmasıyla bu kirlilik daha da artmaktadır. Londra tipi hava kirliliğinde havada yoğun bir şekilde duman oluşmaktadır. Bu hava kirliliği yaz döneminde büyük ölçüde azalır. Londra tipi hava kirliliğinde yer şekilleri de önemli bir etmendir. Kapalı çanaklarda kurulan yerleşim birimlerinde hava sirkülasyonu sınırlı olduğu için, kirli hava şehrin üzerinde uzun bir süre kalmaktadır. Nefes almayı zorlaştırdığı için astım ve kalp hastalıklarına neden olur. Los Angeles tipi hava kirliliği, yıl boyunca devam etmekle birlikte yaz döneminde daha çok etkilidir. Bu nedenle yaz kirliliği olarak da adlandırılır. Ekzoslardan havaya karışan gazların oluşturduğu hava kirlenmesidir. Bu hava kirliliğinde sis ve duman oluşmakla birlikte gazların güneş ışınlarıyla kimyasal reaksiyona girmesi sonucunda zararlı gazlar ortaya çıkmaktadır. Los Angeles kenti çukurda kaldığı için kentin üzerinde biriken zehirli gazlar, hava akımıyla dağılmaz. Bu kirlilik tipinde de yer şekilleri önemli bir etmendir.

Kapalı çanaklarda yer alan şehirlerde daha çok etkilidir. Yaz döneminde nemle birleşen kirli hava daha çok etkili olmakta ve şehrin üzerinde uzun süre kalmaktadır. özellikle azotoksit ve hidrokarbonlar, boğazı ve gözleri yakıcı, ozon benzeri gazlar’ oluştururlar. Los Angeles tipi hava kirlenmesinde, Londra tipinde görülen duman ve sis olmaz. Fakat zehirli gazların birikimi arttığından insan sağlığı için daha tehlikelidir. Buna göre hava kirliliğinde şehrin havaya kattığı gazların yanı sıra şehrin kurulduğu yer de önem taşımaktadır. Hava akımlarına kapalı olan yerlerdeki yerleşim birimlerinde hava kirliliği daha çok etkili olmaktadır. sanayi kuruluşlarından, motorlu taşıtların egzozlarından, termik santrallerdeki ve an havaya karışan karbondioksit ve zehirli gazlar; iklimlerin değişmesine yani sera etkisine  ve ozon tabakasının seyrelmesine yol açar.

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir