Hinduizm ve Budizm Nedir?

Hinduizm ve Budizm Nedir?

Hinduizm ve Budizm Nedir

Hinduizm ve Budizm Nedir

Hinduizm ile Budizm günümüzde yaşayan dinler dendir. Bu dinler Hindistan’da doğmuştur. Hinduizm, Hindistan’da yaygın olan ulusal bir dindir. Hinduizmin diğer adı Brahmanizm’dir. Hinduizmin belli bir kurucusu, inanç ve ibadet sistemi yoktur. Hintlilerin kültürel ve yaşam birikimini yansıtır. Hinduizm çok tanrılı bir dindir. Bu dinde genel olarak üçlü bir tanrı inancı vardır. Brahma, Vişnu ve Şiva en önemli tanrılardır. Vişnu koruyucu, Brahma yaratıcı, Şiva yok edici tanrıdır. Hinduizmin pek çok kutsal kitabı vardır. Vedalar, Brahmanlar ve Upanişatlar bunların başında gelir. Örneğin Vedalarda; ilahiler, dualar, ahlaki ilkeler vb. konular yer alır.Hindular ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar. Bu nedenle ölülerini gömmezler. Cesetleri yakarak küllerini kutsal kabul edilen Ganj Nehri’ne dökerler. Hinduizm inancına göre ruh ölüm-süzdür. Bu inanç sisteminde ruhun bir be-denden bir başka bedene geçerek sürek-li yaşadığı kabul edilir. Buna renkarnasyon veya tenasüh (ruh göçü) denir. Rekreasyon inancına göre insan, geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir be-dende tekrar dünyaya gelerek görecektir. Ölen kişi, hayatında yaptığı eylemlerin iyi ya da kötü olmasına göre hayvan, bitki, insan veya tanrı biçiminde yeniden dün-yaya gelecektir. Hinduizmde insanlar kast adı verilen çeşitli toplumsal sınıflara ayrılırlar. Her toplumsal sınıfın kendine özgü hak ve sorumlulukları vardır. Hinduizmdeki kastlar sırasıyla şunlardır:

• Brahmanlar (rahipler ve bilginler)
• Kşatriyalar (yöneticiler ve askerler)
• Vaisyalar (tüccar, esnaf ve çiftçiler)
• Sudralar (işçiler ve hizmetçiler)
• Paryalar (toplum dışı sayılanlar)

Hinduizmde inek kutsal kabul edilir. Kesilmesi ve etinin yenmesi yasaktır. Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda’nın görüşleri çerçevesinde kurulup yaygınla-şan bir dindir. Hindistan’da doğan bu din dünyanın değişik bölgelerine de yayılmıştır. Günümüzde Doğu ve Güneydoğu Asya’da, Avrupa’da, Kuzey Amerika’da ve İngiltere’de bu dine inananlar vardır. Budizm, Hinduizmdeki puta tapma inancına ve kast sistemine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Budizm, adını kurucusunun lakabı olan Buda’dan almıştır. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış, uyanmış anlamlarına gelir. Himalayaların eteğinde, küçük bir bölgenin hükümdarının oğlu olarak dünya- ya gelen Buda’nın asıl adı “Siddharta Gautama” (Sidarta Gotama)’dır. Buda, MÖ 563-483 yılları arasında yaşamış bilge bir kişidir. Yaşadığı süre içinde insanlara putlara tapmayı yasaklamış ve ahlaklı olmayı öğütlemiştir. Buda’nın öğretileri vefatından sonra sistemleştirilerek bir araya getirilmiştir. Onun sözlerinden oluşan Budizm’in kutsal metinlerine, “üç sepet” anlamına gelen “Tipitaka” adı verilmiştir. Budizm’de belirli bir ibadet biçimi yoktur. Buda, puta tapmayı yasaklamıştır. Ancak ölümünden sonra onun heykelleri yapılmıştır. Budistler evlerindeki ve tapınaklardaki Buda’nın heykellerini çiçeklerle süs-!erler ve bu heykellere saygı gösterirler. Budizm’deki en önemli inanışlardan biri Nirvadır. Kelime olarak mutlak sükûnet özgürlük ve en yüksek mutluluk anlamına gelir. Nirvana’ya ulaşmak için kötü huylara sahip benliği, arzu ve ihtirası yok etmek; saf, temiz bir duruma kavuşmak gerekmektedir: Buna ulaşmak ancak sekiz yolu izlemekle gerçekleşir. Sekiz dilimi’ yol; doğru inanış, doğru niyet, doğru davranış, doğru söz (konuşma), doğru geçim (yaşayış, meslek), doğru çaba (gayret), doğ-
kontrol (denetim), doğru konsantrasyon (odaklanma)dur. Budizm’de yasak olan ve her Budist’in uyması gereken beş temel ilke vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:
• Canlı varlıklar’ zarar vermemek Öldürmemek.
• Çalmamak
• Yalan söylememek
• Zina yapmamak ‘ içki ve uyuşturucu kullanmamak.

Etiketler: , , , ,

Comments: 2

  1. barış Nisan 28, 2015 at 1:50 pm Reply

    müslüman oldugum için şanslıyım 🙂 TEŞEKKÜR EDERİM VERDİĞİN BİLGİLER İÇİN..

  2. yusuf Nisan 28, 2015 at 3:14 pm Reply

    bilgileri tam anlatmışsnız çok tşkr ederim faydalı bilgiler yayınladığınız için

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir