İnterkonnekte Sistemi Nedir?

İnterkonnekte Sistemi Nedir?

İnterkonnekte Sistemi Nedir

İnterkonnekte Sistemi Nedir

İnterkonnekte sistemi; herhangi bir ülke topraklarının tamamının ya da belirli bir kısmının elektrik enerjisine olan ihtiyacını karşılamak amacı ile üretim ve tüketim merkezi arasında enerjinin alışveriş halinde kalmasını sağlamaya yardımcı enerji sistemine verilen addır.

Elektrik taşıma ve farklı yerlere elektrik verme konusunda her gün yeni atılımlar olmakta insanlar her gün biraz daha fazla üretime geçmektedirler. Çağdaş zaman dilimlerinde elektriği taşıma konusunda yaşanan ilerlemeler bütün bölgelerin kendine ait bir elektrik santraline sahip olmasını sağlamıştır. Ancak zaman içinde bu durumun her daim amaçlara uygun bir şekilde çalışmadığını ve en uygun bölgeler üzerinde elektrik santralleri olması gerektiğini bu sayede ekonomik ve termik açıdan daha karlı çıkacağını göstermiştir.

Örnek vermek gerekirse; linyit kömürü ile enerjisini sağlayan bir santral kurulduğu zaman, bu santralin linyit kömürünün çıkarıldığı alanlara yakın kurulması gerekmektedir. Aynı zamanda bu kömürün soğutulması için bir akarsuya da ihtiyaç vardır. Bu şartlar sağlanmadığı zaman kömürün taşınma, soğutulma masrafı oldukça büyük maliyetler çıkmasına ve enerjinin ekonomik olmamasına neden olacaktır. İşte bu durumlar için interkonnekte sisteme ihtiyaç vardır. Bu örnek; interkonnekte sistemi nedir? Sorusunun cevabı niteliğindedir.

İnterkonnekte sistemin yararları ise;

  • Santrallerden kurtulmayı sağlar
  • İşletme maliyetlerini düşürür
  • Yakıt maliyetlerini düşürür
  • Enerjinin trafolarda dönüştürülmesini daha verimli kılar
  • Santraller arızalandığı zaman elektriksiz kalmak gibi bir durum ortadan kalkar

Bu sistemler yurt dışında 1945 yılından sonra aktif bir halde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye için interkonnekte sistem 3 gurupta incelenmektedir;

  • Kuzey Anadolu Sistemi
  • Batı Anadolu sistemi
  • Orta Anadolu sistemi

Bu sistemler sayesinde ülkenin her bir yerine çok daha ucuz şekilde elektrik verilebilmektedir. Bizim için enerji farklı kaynaklardan da elde edilmektedir. Örneğin barajlar, rüzgar tribünleri son dönemde nükleer reaktörlerin de içerisinde bulunduğu bir enerji sistemi içine girmek üzereyiz. Her ne olursa olsun bir maddenin yakımı ile elde edilen enerji doğaya bir şekilde yaptığı gaz salınımı ile zarar vermektedir. Oysa barajlardan elde ettiğimiz, rüzgar Tribünlerinden elde ettiğimiz enerji son derece salttır.

Doğaya zararı olmayan ancak biraz maliyetli bir sürece neden olan enerji üretim şekilleridir. Eğer doğal enerji kaynaklarından yararlanmaz isek dünyanın doğal sistemini bozmamız dahi mümkündür. Fakat sanayi çağında olduğumuz için hızlı bir şekilde enerji ihtiyacı duyulmaktadır. Bu nedenle zaman içinde kazanılan enerjiler hızlı enerjiler yanında ikinci plana atılmakta ve değeri bilinmemektedir.

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir