İslam Nedir? İslam Dini Hakkında Bilgi

İslam Nedir? İslam Dini Hakkında Bilgi

İslam Nedir? İslam Dini Hakkında Bilgi

İslam Nedir? İslam Dini Hakkında Bilgi

İslam Allah tarafından Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığıyla insanlara gönderilmiş son dindir. İslam dini evrenseldir. Yalnız bir ulusa ya da bir kabileye değil, tüm insanlığa gönderilmişti, islam dininin peygamberi Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed, Mekke’de doğmuş, kırk yaşına geldiğinde Allah tarafından peygamber olarak görevlendirilmişti, O. peygamberliği süresince insanları put-, ara taprnaktan vazgeçmeye, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya, yalnızca ona ibadet etmeye, onun emir ve yasaklarına uymaya çağırmıştır. insanlara güzel ahlaklı olmayı öğütlemiştir. Allah’ın varlığına ve birliğine, meleklere, ilahî kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmak İslam’ın temel inanç esaslarıdır. İslam, tevhit inancına dayalı bir dindir. İslam inancına göre Allah birdir, eşi ve ben-zeri yoktur. Bütün canlı ve cansız varlıkla-r, Allah yaratmıştır. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İslam dininde namaz kılmak, oruç tutmak, Hacca gitmek ve zekat vermek temel ibadetlerdir. Ayrıca yapılan her güzel iş ve davranış da ibadet olarak kabul edilir. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’anı Kerim, kendinden önce-ki ilahi kitapları doğrular. Tevrat, Zebur ve İncil’in de Allah tarafından gönderildiğini. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim lirtir. Kur’an ayetleri, ilk indirildiği gün-den itibaren yazılmış ve ezberlenmiştir. Kur’an-ı Kerim’de inanç, ibadet ve ah-lakla ilgili bilgiler yer alır. Ayrıca evrenin ve insanın yaratılışı, geçmişte yaşamış toplumların hayati ile ilgili bilgiler verilir. Müslümanların ibadet yerleri cami ve mescitlerdir. Bununla birlikte temiz ve uygun olan her yerde ibadet edile-bilir. Camide namaz kıldıran görevlilere imam, namaz vaktini bildirmek için ezan okuyan görevlilere de müezzin denir. İslam’da cuma günü önemli bir gündür. Bu günde topluca cuma nama-zı kılmak farzdır. Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere iki din bayram vardır.

Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir