Jeolojik Zaman Nedir? Jeolojik Hakkında Bilgi

Jeolojik Zaman Nedir?

jeolojik Zaman Nedir?

jeolojik Zaman Nedir?

Jeolojik Zaman Nedir? Dünya’nın oluşum süreci boyunca yaşanan do-ğal olayları nasıl belirleyebiliriz? Günümüzden binlerce yıl öncesinde yaşamış bitki ve hayvan kalıntılarına ait fosiller, geçmişte yaşanmış olayları en güzel anlatan delillerdir. Fosiller, geçmiş dönemleri sınıflandırmamıza yardımcı olur. Yerkürenin oluşum sürecinde meydana gelen olayları kronolojik olarak jeolojik zaman tablosundan inceleyerek jeolojik zamanların özelliklerini karşılaştırınız  Prekambriyen Yer kabuğunun katılaşmaya başlamasından sonra bazı ilkel canlılarla bakteriler ve alglerin ortaya çıktığı dönemdir. Dönemin sonunda Dünya atmosferi oluşmaya başlamıştır. Paleozoik Eski zaman anlamına gelir. Çok fazla tektonik olay yaşan-mıştır Dönemin başlarında ilk balık ve deniz kabukları, döne-min o.rtasında ilk bitkiler ve böcekler, sonra ilk ağaçlar ve kanat-lı böcekler, son dönemine doğru ilk sürüngenler ortaya çıkmıştır. Bu jeolojik zamanda sıcak ve bol yağışlı iklim koşulları hâkimdir. Buna bağlı olarak gür bitkı toplulukları ortaya çıkmıştır. Bu koşullar paleozoık dönemde hangi doğal kaynağın oluşumuna neden olmuştur?
c. Mezozoik Dinozor çağının başlangıcıdır. İlk kuşlar ve memeliler bu zamanda ortaya çıkmıştır. Bu jeolojik za. manda Atlas Okyanusu oluşmaya başlamış, denizler ilerlemiş, yer kabuğundaki kırılma ve parçalanmalar sonucu bir bütün olan karalar ayrılmaya ve kıtalar oluşmaya başlamıştır. Alp kıvrımlarının hazırlık dönemdir. Deniz ilerlemesi ve gerilemesine bağlı olarak tortullaşma ve birikimler olmuştur. Son dönemlerine doğru çiçekli bitkiler görülmeye başlamıştır. Dinozorlar bu dönemde yaşamıştır.
Tersiyer Dönemin en önemli özelliği, Alp kıvrımlarının oluşmaya başlamasıdır. Jeolojik zamanın sonlarına doğru bugünküne benzer bitki ve hayvan türleri (ilk büyük memeliler) ortaya çıkmıştır. Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu belirgin olarak oluşmuştur. Himalayalar oluşmaya başlamıştır. İlk insan bu dönemde, günümüzden 10 000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Tersiyerin en önemli özelliği buzul dönemlerinin yaşanmasıdır. İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Ege Denizi bu dönemde meydana gelmiştir. Bu zamanda yaşanan buzul dönemleri bitki türlerinin dağı-:işini nasıl etkilemiştir? Jeolojik zamanlarla ilgili Tablo 5.1 ve kıtaların oluşumu ile ilgili Şekil 5.6’yı inceleyerek jeolojik dönemler ile kıtaların oluşum durumlarını ilişkilendiriniz. Her jeolojik zamanda Dünya’nın farklı bölgelerinde değişik olaylar meydana gelmiştir. Paleozoik ile tersi yerde yaşanan olayları karşılaştırınız.

Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir