Küf ile Mantarların Oluşturdukları Metabolitlerin Kimyasal Yapıları ve Bunların Önemleri

Küfler ve MantarlarKüf ile Mantarların Oluşturdukları Metabolitlerin Kimyasal Yapıları ve Bunların Önemleri

Küfler , etrafsal değişimlerde , bilhassa organik materyallerin biyodegredasyonunda mühim oyun oynayan , yaygın rastlanan ve fotosentetik olmayan mikroorganizmalardır . Küflerin metabolizmasını ve oluşturdukları metabolitleri çalışmak , kimyalarının anlaşılması ile ilgili kocaman katkılar sağlamaktadır . Metabolit üretmek amaçlı izlenen biyosentetik yol , küflerde , bakteriler , nebatlar ve memelilerin , takip edildikleri biyosentetik yöntemlerle partner ve benzer özellikler göstermesine nazaran , ayrıntılı olarak incelendiğinde tek takım farklılıkların yer aldığı ve üretilen son ürünün de değişim gösterdiği belirtilmektedir . Küfler klorofil içermedikleri ve fotosentetik organizmalar olmadıkları amaçlı , enerji ve besin kazanımı amaçlı , nebat ve öbür bileşenleri besin ve enerji olarak kullanırlar . Küflerin tabiattaki rolleri , geriye dönüşümdür .

Küflerin çok yaygın biçimde gelişebildikleri de birçok mikrobiyoloji derslerinde sık sık belirtilmektedir . Mikrobiyoloji laboratuar uygulama derslerinde , agar başka bir deyişle küfler amaçlı besiyeri içerir petri kabı faydalanılarak havada yer alan küf sporlarının gelişimleri test edilmektedir . Petri kabının kapağı tek zaman açık bırakılarak petride yer alan agarın gökyüzü ile teması ve buna bağlı olarak havada yer alan küflerin agara yapışması sağlanmaktadır . Ardından petri kabı oda sıcaklığında ( tahmini 24 C’de ) 3 işte 5 gün müddetle inkubasyona bırakılarak inkubasyon sonundaki küf gelişimi gözlenmektedir . Bu deney ardından şayet petri kabında misel şeklinde küf kolonileri gözlemliyorsak , deney yaptığımız ortamda küf sporlarının yer aldığını kolay bir şekilde söyleyebiliriz . Bakteri ve öbür prokaryot mikroorganizmaların tersine , ökaryotik organizmalar bulunan küflerin nükleusları ( çekirdekleri ) çok belirgindir . Bu nitelikleri ile , toprak mikroorganizmaları bulunan Aktinomiset ( Streptomiset ) bakterilerinden ayırt edilebilirler . Mayalarda , tek hücreli mantarlar ( funguslar ) olarak adlandırılmaktadırlar . Tek Takım küfler fotosentetik alglerle veya siyanobakterlerle liken formlarında simbiyotik ilişkide bulunabilmektedirler . Küfler izole biçimde gelişemezler . Tek Takım küf türleri bitkilere , böceklere veya memelilere saldıran patojenler olarak tanımlanırken , bazıları da ölü hücrelerde ilerleme gösteren saprofitler olarak tanımlanmaktadır . Tek Takım türler ise , konak organizma ile pozitif simbiyotik tek ilişki şeklinde ilerleme işaret etmektedir . Bu türler çoğunlukla nebat köklerinde bulunurlar ve bitkinin topraktan besin almasında ona destekçi olurlar . Genel olarak , mikroorganizmalar ve konak organizma içinde bu ilişkiyi tanımlayan tek kimyevi tek detaylı bilgi laf konusudur . İşte bu sayede ekolojik iletişimde bakteriyel ve fungal mikroorganizmaların rolünü ek olarak sıkı tanımlamak olası olmaktadır . Küfler , mantarlar ve öbür birçok mikroorganizmalar gündelik yaşantımızda birçok üründe pozitif ya da negatif olarak etki işaret etmektedir . Mesela meyvelerin ve ekmeğin küflenmesi sağlığımız tarafından negatif etkiler gösterirken , küflü peynir , ekmek , yoğurt ve şarap yapımında küf , maya ve laktik asit bakterileri oyun oynayarak sağlığımız amaçlı çok yararlı fermente ürünlerin oluşmasında başı oyun oynamaktadırlar . Elbet bunun yanında ekmeğin küflenmesi , meyvelerin küflenmesi , et ve süt ürünlerinin bozulması küf , mayalar ve patojen bakterilerin tesiriyle oluşmakta ve sağlığımız tarafından riziko oluşturmaktadır .

Patojenik mikroorganizmaların muayene altına alınması ve gıda zincirinde toksik metabolitlerin saptama edilmesi , mikroorganizmaların ürettikleri metabolitlerin yapısının , kimyevi bileşimlerinin , kimyevi ve bilimsel aktivitelerinin anlaşılmasıyla olası olabilecektir . Küflerin metabolitlerinin kimyevi yapısı tam olarak olarak anlaşıldığında , benzer kimyevi zemine dayanan , küf biyo işte muayene ajanı geliştirilerek , tarımsal kimyevi uygulamalarda çok kocaman sokak alınabilinecektir .

Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir