Mısır’da Kediler Neden Kutsaldır?

Mısır’da Kediler Neden Kutsaldır?

Mısır'da kediler neden kutsaldır

Mısır’da kediler neden kutsaldır

Mısır için en önemli şeylerin başında temel gıda olan buğdayın korunması geliyordu. Tüm yaşam buğday ekimine göre düzenlenmişti. Aslında Eski Mısır’ın diğer kültürlere oranla daha gelişmiş bir kültür olmasında da buğday ekimi önemli bir yer tutuyordu. Gökyüzü hareketlerinin izlenmesinin, iklim değişikliklerinin kaydedilmesinin, Nil’in hareketlerinin gözlemlenmesinin altında hep aynı kaygı yatıyordu: Ekim ve hasat dönemlerinin sorunsuz atlatılması. İşte bu noktada fare düşmanı kedilerin Eski Mısırlara inanılmaz yardımları oldu. Din ve doğanın iç içe geçtiği Eski Mısır’da kediler kısa zamanda Tanrı konumuna ulaştılar ve bu onlara büyük bir koruma ve saygı kazandırdı. kediler, Tanrı konumunu kazandıktan sonra kısa zamanda günlük yaşamın da bir parçası oldular. Birçok aile özellikle de kız çocuklarına kedi çağırma nidası olan Mit, Miut seslerini isim olarak koydu. Kadınlar makyajlarını yaparken yüzlerini kedilere benzetmeye çalıştı. Evi nerede kedi başı heykeller evi kötülüklerden koruyan dinsel motifler olarak saygı görüyordu, Ö/e ki eğer bir aile kedisini kaybederse büyük bir yasa giriyor ve yasta olduklarını anlatmak için de bütün aile üyeleri kaşlarını kesiyorlardı. Ölü kedi ise kent tapınağına törenle gömülüyordu. Böylesine değerli bir varlıktan sonsuza dek ayrı kalmayı kabul edemeyen Eski mısırlılar, ölü kedilerini de renk arnasyon kültürüne dahil etmişlerdi. kısa bır süre sonra ölü kedilerinin tekrar dünyaya geri döneceğine inanılıyordu. çok tanrılı dinleri olan Eski Mısırlıların kedi tanrı kültürü daha çok Nil Deltası’nda yaygındı. Nil Deltası boyunca kedi tanrılar İçin tapınaklar yapılmıştı, kediler birçok tapınağın, birçok piramidin duvarlarında kutsal varlık olarak resmeoıTiyorou. Bunların başında da Mafdet isimli bir yılanı pençesiyle öldüren bir kedi tanrı motifi gelmekteydi. Gerçekten de kediler Eskı Mısır’ı simgeleyen varlıklar ol-muştu, Doğal olarak komşuları bu özel yaratığın varlığından ve Eski Mısırlıların bu va.ığa verdiklerı değerden kısa sürede haberdar oldular. Ancak kediler Eski Mısır’ındı ve korunmaları şarttı, Kedilerin Eski Mısır dışına çıkarılması yasaklandı. Fakat işgüzar yunantı tacirler kedileri çalarak Akdeniz bölgesine yayılmalarını sağladılar. Eski Mısırlıların oloe, tomşusi oırn persliler ise Eski Mısır’ın kedilere verdiği önemi kendı çıkarı uğruna kullanmakta gecikmedi. öle ki, persliler tarafından kuşatılan bir Eski Mısır kenti teslim olmakta direnince, persliler Eski Mısırlıları kent duva.arının üzerine canlı kediler fırlatmakla tehdit ettiler, kedilere olan dınsel saygılarından dolayı kent halkı bu kutsal varlığın incitilmesındense teslim olmayı seçti. Roma İmparatorluğu’nun gölgesi altıda kalan Eski Mısır’ın kültürü de zamanla unutulmaya başlandı. Artık Roma heı. şe-yin üzerindeydi. Aslında Mezopotamya’dan Eski Yunan’a ora-dan da Roma’ya ihraç edilmiş dinsel motifler Eski Mısır tanrı-larını da Nil’in derinliklerine doğru itti. Bronz kedi tanrı çalar yerlerini mermer tanrı insan heykellerine bıraktı, kedilere olan saygın yıpranırken bir zamana damgasını vuran Bast ve sakhmet sadece ören yerlerinde resimlerinde rastlanan motifler olarak kaldı.

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir