Paradoks Nedir?

Paradoks Nedir?

Paradoks Nedir

Paradoks Nedir

Paradoks tanım olarak ele alındığı zaman; alışılmış olan fikirler karşısında üretilen yeni fikir ile düşünce açısıdır. Paradoks birçok yerde karşımıza çıkacağı gibi matematik içinde de vardır. Mantık olarak doğru ilerleyen bir çözümün sonucunun doğru çıkmaması durumuna da paradoks denmektedir.

Paradoks ile mantık ve matematik oldukça büyük ilerlemeler kat etmiştir. Önemli birçok buluşun hayata geçmesinde paradoks büyük bir yol gösterici olmuştur. İlkçağ için en önemli paradokslar felsefe alanında yapılmıştır ve sahibi Zenon olarak bilinmektedir. Genel olarak paradokslar çelişkili bir şekilde ele alınmaktadır. Her paradoksun sonucunun çelişen ya da çelişkili gelen yönleri bulunmaktadır. Türkçe olarak ele alacak olursak paradoks nedir? Paradoks teriminin Türkçe karşılığı yanıltmacadır. Aynı zamanda çatışkı ve çelişki de paradoks için sıklıkla kullanılan terimler arasında yerini almıştır.

Aynı zamanda paradoks kökleşmiş bir inanç karşısında ileri sürülmekte olan düşünce tarzı olarak da ele alınabilmektedir. Günlük yaşantı içinde insanlar daima öğrenmeye devam etmektedir. Bu süreç içinde çeşitli bilgi türleri değişikliğe uğrayabilmektedir. Kişilerin gündelik yaşamında bir sonuç için birçok farklı yöntem olması çeşitli bilgi türlerinin şekillenmesine fırsat vermektedir. Kişiler günlük yaşamdan aldıkları bilgileri zaman içinde şekillendirir ve bunu mantık çerçevesine oturttuktan sonra uygulamaya başlar.

Kişiler için bu aşamada paradoks vardır. İnsan mantığına tam olarak uymayan ve çelişkili olma ihtimaline dayanan bilgilerin insan mantığına ters düştüğü yerlerde paradoks devreye girmektedir. Paradoks bu tanımların dışında çok farklı şekillerde de tanımlanabilmektedir. Kişilerin inandığı bilgilerin hisleri ile çelişmesi durumu da bazı paradoksların oluşmasına neden olabilmektedir.

Bunun yanı sıra bazı ifadelerin ya da öngörülerin eyleme geçirilmesi de öngörülerin tam tersinde sonuçlar vermesine neden olarak paradoks oluşturabilmektedir. Mantıklı gelen tavır eylem esnasında beklenmeyen sonuçlar doğurduğu zaman ortaya bir paradoks çıkması bu durumu anlatmaktadır.

Kişiler doğumdan ölüme bazı bilgiler ile donanmışlardır. Doğduğu andan sonra kişilerin inandığı şeyler oluşur. İnsan bilgi seviyesinin temelini öğrendiği bu ilk bilgiler oluşturur. Bu inanışlar çevresindeki farklı düşüncelerin de yine paradoks oluşturduğu söylenmektedir.

Parakdokslara örnek vermek gerekirse;

  • Giritli bir kişinin; bütün Giritlilerin yalancı olduğunu söylemek bir çelişkinin oluşmasına neden olur. Kendisi de Giritli olduğu için tüm Giritlilerin yalancı olduğu hakkında yalan söylemiş olma ihtimali vardır.

Paradoksun özellikleri arasında en bilinenler;

  • Mantıksız görünen ancak mantıklı değişlerden oluşmasıdır
  • 2 adet doğru ve yanlışın birbiri ile çelişmesi sonucu oluşur
  • Öğretici nitelik taşır

Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir