Şiddet Nedir? Şiddetin Çeşitleri Nelerdir?

Şiddet Nedir? Şiddetin Çeşitleri Nelerdir?

Şiddet Nedir

Şiddet Nedir

Şiddet ve Çeşitleri Şiddet. güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel ve ruhsal açısından zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Özellikle son yıllarda aile içi, kadın ve çocuklara yönelik şiddet artış göstermiştir. Şiddet çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Şiddetin çeşitleri örnekleri şunlardır:

Fiziksel şiddet:

İteklemek

yumruklamak

vurmak.
• Sözel şiddet:

Küfretmek,

dalga geçmek,

lakap takmak,

dedikodu çıkarmak.

Psikolojik şiddet:

Eziyet etmek,

aşağılamak,

gruptan ya da yapılan bir etkinlikten dışlamak,

alay etmek,

küsmek.

• Cinsel şiddet:

istenmeyen cinsel davranışları yapmaya zorlamak, istemediği halde cinsel ilişkiye zorlamak, taciz.

• Ekonomik şiddet:

Ekonomik özgürlüğü kısıtlamak,

eve para bırakmamak veya çok az bırakmak.

sürekli hesap sormak,

parayı kullanarak aşağılamak.

Şiddet, içgüdüsel olarak var olan ve çevresel etkenlerden kaynaklanan bir davranış olarak görülür. Şiddete yol açan temel etkenler anne, baba, çocuk ve aile ilişkisinden kaynaklanan davranışlardır . Sosyal, kültürel ve ekonomik etkenler şiddet oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte kişinin saldırgan tavırları da şiddeti doğuran nedenler olarak ortaya çıkmaktadır. Şiddet mağdurları “155 Polis İmdat, 156 Jandarma” . telefonlarına, savcılık veya Aile Mahkemelerine başvurabilirler. Ayrıca aileler “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” gereğince tedbir alınmasını isteyebilirler. Eğer yaşlı ve çocuklara yönelik şiddet varsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ya da bu bakanlığın İl Müdürlüklerine başvurularak yardım istenebilir. An geçen ve sözlük anlamı “iyi niyeti kötüye kullanma, somürme”
olan istismar etmek; kişilerin iyi niyetini kötüye kullanarak onlardan yararlanmak, bir düşünceyi Kullanana zarar vermeyi hedeflemek, karşısındakini kendi rızkından sömürmek gibi anlamları içerir. istismar her toplumda, her kurumda ve her koşulda mum. Ahlak kurallarına. ters ve çoğunlukla da yasa dışı olarak değerlendirilir. Genelde gücü ya da Onu ‘korumak, sosyal, siyasal ya da cinsel) elinde bulunduranların başkalarına yönelik suistimalleri  (ekonomik, yönelimleri olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece bireylerin, mahremiyetleri ile temel hak ve Ve açık bir şekilde ihlal edilerek cinsel istismardan tecavüze, zorbalıktan işkenceye kadar uzanan bir yelpazede ruhsal ve fiziksel bozukluklarına ve hatta can kayıplarına neden olunmaktadır. Belli şı i istismar biçimlerini şöyle belirtmek mümkündür: Fiziksel istismar: Bir kişiye, rızası olmadan şiddete maruz bırakılarak fiziksel olarak acı verilendir. Cinsel istismar: Bir kişinin rızası olmadan veya fiziksel ve psikolojik baskıya maruz bırakılarak insel amaçlar için kullanılmasıdır. . psikolojik istismar: Bir kişiye yapmak istemediği bir şeyi yapmaya razı etmek için duygusal durumundan yararlanılarak psikolojik baskı uygulanmalıdır. . Hayvan istismarı: Hayvanlara yönelik şiddet kullanımıdır. çocuk istismarı: çocukların fiziksel, duygusal ya da cinsel davranışlara maruz kalmasıdır. Bunlardan başka insan hakları ihlalleri, gücün kötüye kullanımı ve zorbalık diğer istismar biçimdir.

Şiddetin Önlenmesi İçin Yapılan Gerekenler:

Şiddet ve istismar, bireylerin bedensel, duygusal ve zihinsel gelişimlerine olumsuz etki yapmak-la olup bunların önlenmesi için gerekli rehberlik yapılmalı, sağlık kuruluşlarından yardım talep edilmelidir. Yapılacak rehberlik ve alınacak yardımlarla bireylerin olumlu kişilik kazanmalarına yardımcı olunmalıdır. Şiddet ve istismarın önlenmesi için okul, aile ve öğrenci iş birliğine gerekli önem verilmeli, sorunlar belirlenerek çözülmelidir. “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”de, çocukların ihmal, istismar ve şiddetten korunması için önemli hükümler yer almalıdır. Şiddet ve istismar günümüzde evrensel bir sorundur. Bu nedenle şiddet ve istismarın insan hakları yönünden ele alınarak önlenebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve tedbirlerin yürürlüğe sokulması zorunluluğu vardır. Bu amaçla toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesi, işsizlik ve yoksullugun ortadan kaldırılması, ulusal politika ve programların uygulamaya konulması öngörülmektedir. Son yıllarda ülkemizde özellikle çocuk ve kadınların şiddet ve istismardan korunmalarına yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. Araştırma konusu olarak verilen “Şiddet ve istismara maruz kalan kadın ve çocukların korunmasına yönelik alınan önlemler ve görevli kuruluşlarla ilgili hazırlatabileceğiniz rapordan birkaçını sınıfta okuyunuz. Konuyla düşüncelerinizi söyleyiniz. Şiddet ve istismarin önlenmesi gerektiğini tartışınız. İçin başka neler yapılmaktadır.

Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir