Tedbir kuldan, Takdir Allah’tandır. Sözü Anlamı

Tedbir kuldan, Takdir Allah’tandır. Sözü Anlamı

Tedbir kuldan, Takdir Allah'tandır.

Tedbir kuldan, Takdir Allah’tandır.

Tevekkül sözcüğü, güvenmek, dayanmak ve işi başkasına havale etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise insanın gerçekleştirmek istediği herhangi bir iş için gereken her şeyi yaptıktan sonra Allah’a güvenip sonucu ondan beklemesidir. Tevekkül, kadere inanmanın bir gereğidir. Kadere iman eden kişi, “Kaderde ne varsa o olur.” deyip tembellik etmez, çalışıp çabalar. Evrendeki olayların ilahi düzen ve kanunlara uygun olarak sebep sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleştiğinin bilinciyle hareket eder. Allah’a tevekkül eden insan, gerçekleştirmek istediği herhangi bir iş için gayret göstermeden Allah’a tevekkül etmez. Çalışır, çabalar, bütün çözüm yollarını dener, sonucu ise Allah’tan bekler.  Tevekkül eden insan, öncelikle kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Hasta olmamak için temizliğe, sağlığını korumaya özen gösterir.

Düzenli ve sağlıklı beslenir. Hastalandığında da tedavi olmak için doktora gider. iyileşmek için gerekli önlemleri aldıktan sonra Allah’a dua eder, on-dan Şifa diler ve ona güvenir. Aynı şekilde bir çiftçi, tarlasını güzelce sürer, tohumu eker, gübresini atar, gerekirse sulamasını yapar. Tarlasını zararlı böceklerden korumak için her türlü ön-lemi de aldıktan sonra sonucu Allah’tan bekler. Ekinin büyümesi ve ürün vermesi için ona dua eder ve Rabb’ine güvenir. İslam’ın öngördüğü tevekkül bu şekilde yapılır. Kur’an Kerim’de, Yüce Allah tevekkülle ilgili şöyle buyurur: “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”‘ “…Kim Allah’a güvenirse o, ona yeter. Hz. Peygamber, devesini bağlamayıp salıveren ve “Allah’a tevekkül ettim.” diyen bir kişiye şöyle buyurmuştur: “Önce deveni sağlam bir şekilde bağla, sonra tevekkül et. Peygamberimizin bu sözünden anlaşılıyor ki Müslüman, önce elinden geleni yapmalı, sonra da Allah’a  tevekkül etmelidir.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir