Türkiye’deki Yardımlaşma Kurumları Hangileridir?

Türkiye’deki Yardımlaşma Kurumları Hangileridir?

Türkiye'de Sosyal Yardımlaşma Kurumları

Türkiye’de Sosyal Yardımlaşma Kurumları

Geçmişten günümüze yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması, yoksul kimsesizlerin korunup gözetilmesi sonucu ile çeşitli yardım kurumları oluşturulmuştur. Tarihimizde bunun en güzel örneklerine Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerin’de Rastlarız. Atalarımız Vakıflar kurarak yoksul ve kimsesizler için aş evleri,darüş şifalar, Hastaneler, Darülacezeler, Huzur evler, Yapmışlardır. Günümüzde, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çeşitli yardım kurumları kurulmuştur, Kızılay. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşları bunların başında gelmektedir

Kızılay:

Her koşulda, yerde ve zamanda, taçbır uyma gözetmeksizin muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek, amacıyla kurulmuş bir kurumdur Kızılay; bu amacı gerçekleştirmek için her türlü doğal, sıhhi, teknolojik vb. afetlere uğrayanlara. imkanlar ölçüsünde insani yardım ulaştırır. Engellilere, hastalara ve yoksullara yardım eder. Aş evleri açar, yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri sunar. Deprem, sel, yangın, çığ gibi afet ve felaketlerde afetzedelere yardımcı ve destek olur Geçici barınma ve beslenme imkanları sağlar. sağlık hizmetlerinde destek olur. ihtiyaç duyulan yerlerde hastaneler açar. Kan ve kan ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli sistemleri kurar. Savaşta ve olağanüstü durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olur.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu:

sistemleri kura savaşta ve olağanüstü durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olur. Sosyal Kurumu Kimsesiz, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara, yaşlılara her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur, Bu kurum, yardıma. muhtaç, özürlü ve yaşlıların hayatlarını sağlıklı, huzur ve güven içinde sürdürmesine katkı sağlar. Onların yeme, içme ve barınma gereksinimlerini karşılar. Kimsesiz çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılar, meslek edinmelerine rehberlik eder. Şehitlerin eş ve çocuklarını, gazileri koruma görevini Üstlenir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının amacı, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde paylaştırılması sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.Vakıf, bu amacına uygun olarak muhtaç ve özürlü vatandaşların yakacak, yiyecek, giyecek, eşya, tedavi giderleri ile maddi yardım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar.

Milli Eğitim Vakfı:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ve öğrencilere maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir yardımlaşma kurumudur. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmalar yapar. İhtiyaç duyan öğretmen ve ailelerine maddi yardım-da bulunur. Başarılı yoksul öğrencilere burs verir. Öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıda bulunur.’

Türkiye Diyanet Vakfı:

İslam dininin tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı-na yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek. zekat, fitre gibi yardımları toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak Türkiye Diyanet Vakfının görevlerindendir. 2 Türkiye Diyanet Vakfı, bu görevleri gerçekleştirmek için dini ve kültürel kitaplar yayımlar. Yoksul öğrencilere burs verir. Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına destek vermek için yurtlar açar. Yardımlaşma kurumları daha çok yardımsever yurttaşlarımızın katkılarıyla kurulmakta ve yaşatılmaktadır. Bu kurumların toplumumuzdaki yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı gibi değerlerin geliş-mesinde büyük katkıları olmaktadır. Yardım kurumlarına destek olmak hem dini hem de insani bir görevdir. imkanlarımız ölçüsünce yardım kurumlarına maddi ve manevi destek olmalıyız. Çalışmalarına gönüllü olarak katılmalı, para yardımları yapmalıyız.

Etiketler: , , , ,

1 comment

  1. zoya Ağustos 16, 2016 at 12:55 pm Reply

    Merhabalar!Adım Zoya 44 yaşındayim 3 çocuğum var.2 çocuk T.C. vatandaş onların babası beni çağrısiz bıraktı.Ben evimi sattım ona para verdım ama kendimi sokakta buldum.Çocuklarım okula gidemıyorlar deport edildım şuanda Rusiyadaim .Evimiz yok ve kaçak durumdaiz.Ayrıntılar anlatmaya hazırım-bana e-postaya yazın tel. 007918148731.Türkiye dönmek için biri bana davetı göndersin diye yardım arıyorum.Yuk olmam çalışıcam.Çocuklarıma kurtarın-burda ölücez!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir