Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Hangileridir?

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Hangileridir?

Türkiye'nin BölgelerTürkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Fiziki, Beşeri ve ekonomik özelliklerine göre çeşitli guruplarına göre ayrılmıştır. Ancak 7 ana bölgeye ayrılması 1941 yılında yapılan 1. coğrafya kongresi 7 ana bölgeye ayrılmıştır.

Buna Göre Türkiye’de

 • Akdeniz Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi

İç Bölgeler olmak üzere Toplamda 7 bölgeye ve 21 bölmeye ayrılmıştır. Bölgeler Arası sınıflandırma yapılırken iklim, yer şekilleri, Ekonomik özellikleri Ve nüfus gibi kriterlere yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin 3 Etrafı Denizler ile Çevrilmiş Olsa’da Belirliyicilik’te önemli bir faktördür. Türkiye’nin 7 Coğrafi Bölgesinden 4’ne Komşu Olduğu Denizin Adı Verilmiştir. Diğer 3. Bölgede ise Anadolu’nun içindeki konumlarına göre adlandırılmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir?

Doğu Anadolu BölgesininDoğu Anadolu bölgesinin Türkiye’nin doğusunda yer almaktadır. Yüz ölçümü olarak ise Ülkemizin %1’ini kaplamaktadır. Büyüklüğü bakımından birinci sırada yer almaktadır. Bölgenin Bölümleri İse:

 

 • Yukarı Fırat Bölümü
 • Erzurum- Kars Bölümü
 • Yukarı Fırat- Van Bölümü
 • Hakkari Bölümü

Ortalama Yükseltisi ne fazla olan bölgemizdir. Türkiye’nin çatısı olarak’da bilinir. En alçak Yeri Iğdır Ovasıdır. Erzurum ovası 1800 Metre Yüksek Ova 2200 metre yüksekliğe sahiptir. Dağlar doğu batısına uzanır. Ve dağlar arasında çöküntü ovaları yer alır. Bölgedeki Ağrı Türkiye’nin en yüksek Dağıdır. Platolarda’da Geniş alan görülmektedir. yüksek yaylalarda oldukça fazladır. Yükseltiden dolayı sıcaklık değeri düşmüştür. Tarım ürün çeşidi’de azdır. Bölgede ekonomik faaliyet hayvancılıktır. İklim bitki örtüsü ise kış mevsimi uzun ve soğuktur. sıcaklık -40 derece santigrat’da kadar düşmektedir. yaz mevsimi ise sıcak ve kısadır. Karasal Hakimdir. Doğal bitki örtüsü yüksektir. Az yağış sebebi ile çayır az görülmektedir. Orman varlığı bakımından beşinci büyük bölgemizdir. Keban Ve Kara Kaya Baraj ve Gölleri Doğu Anadolu Bölgesinde Yer almaktadır. Bölgede Nüfus Azdır. Nüfus Daha çok hendekli ovalarda toplanmıştır. Toplu yerleşme tipi görülmektedir. Şehirleşme Oranı çok düşüktür. Kırsal nüfus oranı ise çok fazladır. Nüfus yoğunluğu bakımından sonuncu sırada yer almaktadır. Tarımsal Nüfus yoğunluğu Oldukça fazladır. Erzurum, Elazığ ve Malatya Doğu Anadolu Bölgesinde En kalabalık Şehirleridir. Malatya bölgesi Yerleşim yerleridir. Doğu Anadolu Bölgesinde Halkın Geçimini Hayvancılık Ve tarım Sağlamaktadır. Başta hayvancılık ise Tarım’dan Sağlamaktadır. Bölgenin Türkiye Ekonomisindeki Yeri İse Yurdun En Tenha Ve En Geri Kalmış Bölgesidir. En İyi Katkısı’da Canlı Hayvan Ve Hayvan Ürünleri İle İhracatında’dır. Küçük Baş Hayvanları %21 Büyük Başları İse 25’i Bu Bölgede Yetiştirilmektedir.

Ege Bölgesinin Özellikleri Nelerdir?

Ege Bölgesinin ÖzellikleriEge Bölgesi Tükiye’nin batısında yer alır. Yüzölçümü olarak Türkiye’nin 5. büyük coğrafi bölgesidir. Kıyı Ege Bölümü ve İç Batı Anadolu Bölümü olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Ege Bölgesi’nin kıyı şeridinde hakim iklim Akdeniz iklimidir. Dağların denize dik uzanması sayesinde Ege Denizi’nin iklim etkileri bölgenin iç kesimlerine doğru sokulabilir. Kısı kesimlerde ve deniz etkisinin uzandığı kıyıya dik vadilerde don ve kar yağışı çok ender olarak görülür. Kıyı Ege’de bitki örtüsü makidir. Bölümün yüksek kesimlerinde maki bitki örtüsü yerini iğne ve geniş yapraklı ormanlara bırakır.
Kıyıdan içerilere doğru ilerledikçe deniz etkisi kaybolur. İç kesimlerde karasal iklim görülür ve bitki örtüsü bozkırdır.kar ve don sık sık görülür.
Ege Bölgesi’nde dağlar doğu-batı uzantılı olduğu için kıyı ile bölgenin iç kesimleri arasındaki ulaşım kolaydır.
Ege Bölgesi’nin en önemli akarsuları Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes’tir.
Ege Bölgesi’nin başlıca tarımsal ürünleri şöyle sıralanabilir:
 • Üzüm
 • Haşhaş
 • Tütün
 • İncir
 • Zeytin
Ege Bölgesi en çok linyit kömürü çıkarılan bölgedir. Ege ölgesi göç alan bir bölgedir. Toplam nüfus 9 milyonun üzerindedir. En yüksek nüfuslu ikinci bölgedir.

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri Nelerdir?

Karadeniz Bölgesinin ÖzeliklerKaradeniz Bölgesi Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz boyunca uzanır. Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesidir. Kıyının hemen ardından itibaren yükselen yüksek dağlar kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı güçleştirir.

Ayrıca Karadeniz’in ılımanlaştırıcı etkisinin iç kesimlere girmesini engeller. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleriKaradeniz iklimine sahiptir. Kışlar ılık ve yağışlı geçer. İç kesimlerde ise daha sert, karasal iklime yakın bir iklim vardır.
Karadeniz Bölgesi’nin bölümleri şöyledir:
 • Doğu Karadeniz
 • Orta Karadeniz
 • Batı Karadeniz
Karadeniz’de yaygın üretilen tarım ürünleri şöyledir:
 • Çay
 • Fındık
Bölgede kıyı balıkçılığı önemli bir ekonomik faaliyettir. Nüfusun çok büyük bir kısmı kıyılarda toplanmıştır.

İç Anadolu’nun Özellikleri Nelerdir?

İç Anadolu'nun Özellikleriİç Anadolu Bölgesi yüzölçümü olarak Türkiye’nin 2. en büyük bölgesidir. İç Anadolu Bölgesi ekonomik olarak gelişmiş bölgeler arasında yer alır.

İç Anadolu Bölgesi’nin bölümleri şöyledir:
– Konya Bölümü
– Yukarı Sakarya Bölümü
– Orta Kızılırmak Bölümü
– Yukarı Kızılırmak Bölümü
İç Anadolu Bölgesi deniz etkisinden uzak ve yalıtılmış olduğu için ılıman karasal iklime sahiptir. Ormanlar açısından son derece yoksul olan İç Anadolu Bölgesi’nin bitki örtüsü bozkırdır. yağış miktarı son derece azdır.
İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi özellikleri
İç Anadolu Bölgesi’nde dağlar ve yükseltiler nadiren görülür. Genel olarak düzlükler, ovalar ve platolardan oluşur.
Tuz Gölü İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Ayrıca Hirfanlı Baraj Gölü de bölgenin önemli göllerinden biridir.
İç Anadolu Bölgesi’nin akarsuları şöyledir:
 • Kızılırmak
 • Sakarya Irmağı
 • Zamantı Çayı

Marmara Bölgesinin Özelikleri?

Marmara Bölgesinin ÖzellikleriMarmara Bölgesi Türkiye’nin kuzeybatısında yer alır. Yüz ölçümünün küçük olmasına rağmen ekonomik gelişmişlik ve nüfus yönünden Türkiye’nin en büyük bölgesidir. Hem Asya’da hem de Avrupa’da toprakları olan bir bölgedir. Hemen her tür ticaret, sanayi ve hizmet dalının  geliştiği Marmara Bölgesi turizm yoğunluğu açısından da Türkiye’nin en büyük bölgesidir.

Marmara Bölgesi’nin coğrafi özellikleri
Marmara Bölgesi, Marmara Denizi’nin çevresinde yer alır. Bu nedenle iklimi görece yumuşaktır. Bölge İstanbul ve Çanakkale boğazlarına da ev sahipliği yapar. Ancak bölgenin Trakya’da kalan bölümlerinde yer yer karasal iklim görülür.
Yer şekillerinin çok engebeli olmaması tarımı ve ulaşımı kolaylaştırır. Nüfusu en çok olan bölgedir. İklim çeşitliliği Marmara Bölgesi’nde çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesini sağlar.
Marmara Bölgesi’nin bölümleri şöyledir:
 •  Yıldız Bölümü
 •  Ergene Bölümü
 •  Çatalca – Kocaeli Bölümü
 •  Güney Marmara Bölümü

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri?

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ÖzelliklerTürkiye’nin güneydoğusunda yer alan bölge ova ve platolarla kaplıdır. Türkiye’nin en düzlük bölgelerinden biridir.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzölçümü olarak Türkiye’nin en küçük bölgesidir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bölümleri şöyledir:
– Orta Fırat Bölümü
– Dicle Bölümü
Orta Fırat Bölümü’nde Akdeniz iklimi hakimdir. Dicle Bölümü’nde ise karasal iklim etkilidir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin orta kısmında şu an aktif olmayan Karacadağ Volkanı yer alır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Harran, Suruç, Ceylanpınar ve Birecik ovaları bulunur. Özellikle Diyarbakır havzası çok verimli bir ovaya sahiptir.
Bölgenin en önemli akarsuları Fırat ve Dicle’dir. Gaziantep ekonıomik olarak bölgenin en gelişmiş şehridir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin nüfusu 4,5 milyondur.

Etiketler: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir