Zekat Nedir? Zekat Neden Verilir?

Zekat Nedir?

Zekat Nedir, Zekat Neden Verilir

Zekat Nedir, Zekat Neden Verilir

Zekat sözlükte temizleme, bereket, artma, çoğalma anlamlarına gelir. Dini terim olarak ise zekat dinimizin koyduğu ölçülere göre zengin sayılan kimselerin, sahip oldukları mal veya paralarının belli biri miktarını yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. Bir kimsenin dinen zengin sayılabilmesi için yeme, içme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 85 gram altına veya dengi bir miktar-da paraya ya da mala sahip olması gerekir. Ayrıca zekat verilecek malın veya paranın üzerinden bir yıl geçmiş olmalıdır. Zekat, İslam’ın beş şartından biridir. Akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zengin her Müslüman bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdür. Zekat mana yapılan bir ibadettir. Zekat, Allah’ın verdiği nimetlere karşı bir şükürdür. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerimin pek çok ayetinde zekat verilmesini istemiştir. Bu ayetlerin birinde şöyle buyrulmaktadır:

Namazı kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür.”‘ Kur’an-ı Kerim’de zekatın kimlere verileceği belirtilmiştir. Buna göre zekat, yoksullara, düşkünlere (çalışamayacak kadar hasta, yaşlı ve hiçbir geliri olmayanlar), borçlulara, yolda kalmış kimselere vb. ihtiyaç sahiplerine verilir. Zekat verecek kişi bakmakla yükümlü olduğu eşine, çocuklarına, torunlarına, annesi-ne, babasına, büyük anne ve büyük babasına zekat veremez. Dinimizde hangi mallardan ne oranında zekat verileceği belirlenmiştir. Buna göre sahip olunan altın, gümüş para ve küçükbaş hayvanlardan kırkta bir oranında zekat verilir. Büyükbaş havyanlardan sığır ve mandanın otuzda biri, toprak ürünlerinin ise onda biri zekat olarak verilir.

Zekat verecek kişiler duyarlı davranmalı, yoksulların onurunu incitecek söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Kur’an-Kerim’de bu konuda; “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kak-mayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir…” buyrulmuştur.

Zekat, malın kötüsünden verilmemelidir. Yüce Allah Kur’an’da; “Ey iman edenler! Kazandıklarını-zın iyilerinden ve rızk olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. buyurarak zekatın, malın iyisinden verilmesini istemektedir.

Zekat vermenin bireysel ve toplumsal pek çok faydası vardır. Zekât zengin olan kişilere kimsesizle-ri, yoksulları düşünmeye yönlendirir. İnsanın merhamet duygusunu geliştirir. Zekatın, insanların birbiriyle kaynaşmasında ve farklı gelir grupları arasındaki dengesizliğin giderilmesinde önemli işlevi vardır. Fakir, kimsesiz, muhtaç, yetim, yolda kalmış, borçlu kimselerin zekattan faydalanmaları, insanlar arasındaki kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendirir. Sosyal dayanışma ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Etiketler: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir