IŞIKTAN DAHA HIZLI OLAN ŞEY

IŞIKTAN DAHA HIZLI OLAN ŞEY?

ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI İLE AÇIKLANABİLİR Özel görelilik kuramına göre ışıktan hızlı hareket eden kütle sahibi olan parçaların bulunması mümkündür. Bu kurma göre bunun mümkün olmayacağına dair bir durumdan bahsedilmemiştir. Işıktan daha hızlı olmak durumu, ışıktan hızlı bilgi aktarımı ve ışık hızı ile yapılan yolculuk, maddenin ışık hızından daha hızlı halde bulunmasında kazanılan hıza verilen addır. Özel görelilik teoremine göre eğer bir madde ışık hızından daha az bir enerjiye sahip ise ışık hızına ulaşması için sonsuz enerjiye ihtiyacı vardır. Bu durumda ışık hızını aşması içinde matematiksel olarak sonsuz üstü sonsuz enerji ile madde ışık hızını aşabilir. Fakat bu durumda evrenin kotası olarak belirlenen ışık hızı aşılmış olur. Bu durumda maddenin korunması mümkün değildir. Yani madde enerji boyutuna geçmiş ve hatta boyut atlamış bir konuma gelebilir. Bu özel görelilik yani E=mc2 de ifade edildiği gibi madde kütleden enerji formuna geçmiş olacaktır. Bu aktarım kütle ile enerji arasında olan orantı ile gerçekleşmesi muhtemeldir.

GÖRÜNÜR IŞIK HİPOTEZİ Bazı fizikçiler bu durum için apparent/ effective yani görünür/etkili ışık ötesi hız adı ile hipotezler ortaya atmışlardır. Bu hipotezler ile uzay – zaman ilişkisinde bozulmuş bölge diye atfedilen yerlere rota dâhilinde yapılan seyahatlerin çok çok daha kısa süre de gerçekleştirilebileceği ön görülmektedir. Görünür ışık hipotezi genel görelilik ile çakışan bir hipotez değildir. Daha çok seyahat edilebilir olan solucan delikleri ile ilgilidir. Fakat bu durum fiziksel olarak belirsizdir. Bu yüzden hipotez safhasında kalmıştır.

TAKYONLAR Takyonlar ise bir diğer ışık hızından daha hızlı olduğu öne sürülen parçacık veya hareket olayının adıdır. Takyon kelime manası hızlıdır. İlk defa Arnold Sommerfeld tarafından dile getirildiği söylenmektedir. Albert Einstein’ın Genel Görelilik yasasında yönelttiği bir soru üzerine ortaya atılan bir teoremdir. Albert Einstein’ın ortaya koyduğu yasa da V2/C2 ifadesinde “V” yani cismin hızı “C” yani ışık hızından büyük olur ise ne olur diye yönelttiği soru ile taktonlar ortaya çıkmıştır. Bunun için yapılan hesaplamalarda cisim kütleleri reel sayı ile değil de karmaşık sayılar ile ifade edilerek hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Reel sayılar bu durum için yetersiz veya açıklanması mümkün olmayan durumlar ortaya çıkarmaktadır. Yani kütle 5 kg değil de 5i kg olarak alınmıştır.

Albert Einstein sorusunda yönelttiği v’nin c’den büyük olma durumu sonucunda c en yavaş hali ışık hızıdır. Ama tam olarak da hızı ışık hızı olmazlar, sadece limitsel hesaplama ile farazi olarak ışık hızı denebilir, zaten bu bir nevi yuvarlanmış işlem olmaktadır. Çünkü eğer ışık hızı olur ise denklem tanımsız bir ifadeye karşılık gelmektedir. Sonuç olarak ışığın hızı bir bariyer, sınır değildir. Takyonların varlığının matematik ve fizik kurallarına aykırı değildir. Bu takyonları varlığına delil olarak gösterilebilir. Fizik doğrultusunda bakıldığında zaman gerçel olmadığı söylenmektedir. Buradan da yola çıkarak zamanın oku olan entropi artışının söz konusu olmadığı ve bu yüzden takyon evreni gerçek evren aksine büzüşmez tam aksine evreni gererler. Yani farklı bir boyut gibi düşünülebilir. Fakat farklı boyutlarda tek boyut altındadır.

Sadece algılanma düzeyindeki düşüklükten dolayı hissedilmemektedir. Zaman kırılgandır ve yaşantı anında sürekli kırılır ve büzüşmeye uğrar bizde bundan yola çıkarak zaman geçtiğini düşünürüz. Takyon da ise sanal olan kütleler çekim etkisinde olmadığı için bu büzüşmelere uğramaz hatta evreni germiş olurlar. Takyon evreni sınırsız bir kabul edilmektedir. Gerçek olan küresel evren gibi sonlu değildir. Zıtlıklar barındıran bir durum söz konusudur. Ve takyonların hızı enerji azaldıkça artar yani onlarda bizim tabirimizdeki durağan sıfır enerji kabulümüz sonsuz hız manasına gelmektedir. Bu ışık hızına kıyas ile çok daha fazladır.

IŞIKTAN HIZLI OLUNURSA NE OLUR Einstein, Tolman gibi bilim adamlarının belirttiğine göre özel görelilikte söz edilen ışıktan daha hızlı parçacıklar var ise bu durum zamanda ileriye gitmenin dışında zaman içinde geriye doğru iletişim kurabilme anlamına gelmektedir

CERN ARAŞTIRMA MERKEZİ Günümüzde İsviçre de CERN deneyleri sürmektedir. Bu deneylerde atomik boyuttaki maddeler çarpıştırılarak evren oluşumu ve ışık hızı hakkında araştırma yapılmaktadır. Bu deneyler sırasında maddelerin az da olsa ışık hızını geçtiği saptanmış ve binlerce kez tekrarlanınca yine aynı sunucu vermiş. Bu durum ışık hızının aşılabileceğini göstermektedir.

TAKYON: IŞIKTAN HIZLI PARÇACIKLARIN HAREKETİ Takyon daima olarak ışıktan hızlı hareket etmesinden dolayı onu yaklaşırken görmemiz mümkün değildir. Ancak yanımızdan geçtikten sonra iki görüntü şeklinde görmemiz mümkündür. Bunlar ise farklı yönlere hareket eden ve görünen görüntülerdir. Görüntülerden bir aslında geçmişi diğeri ise takyonun geleceğidir. Yani zamansal gerilme oluşur ve zamanda ileri ve geri gidilmiş olur. Sonuç olarak ışıktan daha hızlı şeylerin olması mümkündür. Bunun için bazı teoriler vardır. Tam olarak ispatlanamasa da imkânlı durumlar söz konusudur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir