Kendi Besinini Kendi Yapan Bitkiler

Bitkilerde FotosentezDogadaki-Renkli-Bitkiler

Klorofil taşıyan bitkiler ışık enerjisinden yararlanarak besin birleşimi yaparlar. Doğada kendi besinini üretenler ve kendi besinini dışardan hazır alan bitkiler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Kendi Besinini Kendi Yapan Bitkiler

Ototrof yani kendi besinini kendi yapan bitkiler güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirebilmek için bir sisteme ihtiyaçları vardır. Karbondioksit ve ışık oranının fotosentez üzerine etkileri ayrı ayrı birbirine benzemekle birlikte ortamda ikisi de birden artarsa fotosentez elde edilecek ürün öncekilerden daha çok olur. Işığın şiddetinin yanında değişik dalga boylarındaki ışıkların da bu olaya etkisi değişik durumdadır

Kendi Besinini Dışardan Alan Bitkiler

Heterotrof yani kendi besinini dışardan alan bitkiler canlılık faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları enerjiyi, organik ve inorganik molekül ihtiyaçlarını dışardan karşılarlar. Bu tür canlılar beslenebilmek için dış ortama bağımlıdır. Bundan sebepten dolayı dışarıdan aldıkları organik molekülleri sindirime uğratarak yapısal inorganik molekül ve enerji ihtiyaçlarını karşılarlar.

Hem Ototrof Hem Heterotrof Canlılar

Çoğu sıcak memleketlerde bulunur. Fotosentezle besin ürettikleri için ototrofturlar ancak yaşadıkları toprakta yeterli azot olmadığı için böcek yiyerek bu ihtiyaçlarını karşılarlar. Böcek yedikleri içinde heterotrofturlar. Bu bitkilerde hücre dışı sindirim de görülür. Hücre içine aminoasit alırlar ve kendilerine gerekli olan proteinleri sentezlerler. Dış ortamda bulunan aminoasitleri hücre içine aktif taşıma ve difüzyon olayı ile alırlar. Bu bitkiler gliserolü ve nişastayı fotosentez ürününden sentezleyebilir ancak aminoasitleri böcek yiyerek elde edebilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir