HZ. Osman’ın Hayatı Hakkında Bilgi

HZ. Osman’ın Hayatı Hakkında Bilgi

HZ. Osman'ın Hayatı Hakkında Bilgi.  hz osman sözleri, hz osman kimdir,

HZ. Osman’ın Hayatı Hakkında Bilgi. hz osman sözleri, hz osman kimdir,

Hz. Osman, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Zengin ve köklü bir aileye mensuptur. Hz. Peygamberin damadı ve Müslümanların üçüncü halifesidir. Hz. Osman, Allah Resulü’nün kızı Rukiye ile evlenmiş, eşinin vefatından sonra da Peygamberimizin diğer kızı Ümmü gülsüm ile evlenmiş*. Bu nedenle de kendisine, “iki nur sahibi” manasına gelen “Zinnureyn” lakabı verilmiştir. Hz. Osman, ticaretle uğraşırdı ve oldukça zengin biriydi. Hz. Osman’ın sahip olduğu en önemli ahlaki özelliklerden biri, cömert olmasıdır. O, sahip olduğu şeyleri Allah yolunda harcamaktan çekinmemiştir. Örneğin Tebük Savaşı’nda İslam ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 1000 dinar, 50 at ve 100 deve yardımda bulunmuştur. Hz. Osman, Allah rızası için Müslümanların su ihtiyacını karşılama (sebil) anlayışın’ başlatan ilk kişidir. Allah Resulü’nün hayatta olduğu dönemde Müslümanlar Medine’de içecek su bulmakta sıkıntı çekiyordu. Şehirde Rüme Kuyusundan başka tatlı su bulunmuyordu. Kuyu bir Yahudi’ye aitti ve bu Yahudi, suyu Müslümanlara pahalı satıyordu. Bu durum Sevgili Peygamberimizi çok üzüyordu. Allah’ın Elçisi (s.a.v.), bir gün şöyle buyurdu: “Rüme kuyusunu kim satın alırsa cennette de onun benzeri bir kuyusu olacaktır.” Hz. Osman. Allah Resulünün bu sözü üzerine hemen Yahudiyi buldu, Ona, Rüme kuyusunu kendisinden satın almak istediğini söyledi. Ancak Yahudi, su kuyu-sunun tamamını satmayacağını belirtti ve ancak yarısını çok yüksek bir fiyata Hz. Osman’a verdi. Hz. Osman bundan sonra Allah Resulünün huzuruna çıktı. Su kuyusunun yarısını satın aldığını ve Müslümanlara bağışladığını söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz çok sevindi ve “Osman’ın hayrı ne güzeldir.”‘ buyurdu. Hz. Osman daha sonra su kuyusunun diğer yarısını da satın alıp Müslümanların kullanımına sundu. ti Hz. Osman’ın cömertliği ile ilgili başka bır örnek olay da şöyledir: Medine’de kıtlık olduğu bir sırada Hz. Osman Şam’dan 100 deve buğday getirmişti. Bazı kişiler ondan buğday satın almak için kendisine müracaat ettiler. Ancak o, “Size buğdayı satamam. Çünkü sizden daha fazla para veren var.” dedi. Sahabeler bunu Halife Hz. Ebu Bekir’e söyleyip üzüldüklerini belirttiler. Hz. Ebu Bekir onlara şöyle dedi: “O, Resulullah’ın damadı olmakla şeref kazanmıştır. Cennette de onun arkadaşıdır. Siz onun sözünü yanlış anlamışsınızdır. Buyur beraber gidelim ve durumu kendinden öğrenelim.” Hz. Osman’in yanına vardıklarında Hz. Ebu Bekir, “Ey Osman, sahabeler senin sözlerine üzülmüşler, ne dersin? Meselenin aslı nedir?” Bunun üzerine Hz. Osman şöyle cevap verdi: “Ey Resulullah’ın Halifesi, onlardan daha iyi alıcı olan biri, bire yedi yüz veriyor. Biz de buğdayı ona sattık.” Hz. Osman, bu sözüyle getirdiği buğdayların hepsini Allah yolunda fakirlere sadaka olarak verdiğini anlatmak istiyordu.
Hz. Osman’in sahip olduğu güzel ahlaki özelliklerden biri de yumuşak huylu olmasıydı_ O, son derece duygusal, kibar ve ince ruhlu bir insandı. Kimseyi incitmez; insanlara kaba ve kırıcı sözler söylemezdi. Kadın, erkek, genç, yaşlı, büyük, küçük herkese sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşırdı. O, halifeliğinin son dönemlerindeki iç karışıklarda bile hiçbir Müslümanın zarar görmemesi için çaba harcamıştır. İnsanlara karşı her zaman merhametli olmuş, yumuşak huylu bir yaklaşım sergilemiştir. Hz. Osman, Müslümanların üçüncü halifesidir. Onun halifeliğinin ilk senelerinde birçok fetih yapılmış, İslam toprakları çok genişlemiştir. Hz. Osman’in halifeliğinin son dönemlerinde ülkede birtakım karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Hz. Osman, Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilen Kur’anı çoğaltıp belli başlı şehirlere göndermiştir. Bu, onun İslama yaptığı en büyük hizmetlerden biridir. Bu kitap için yazarı tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir