İmam Şafii Kimdir? Hakkında Bilgi

İmam Şafii Kimdir? Hakkında Bilgi

İmam Şafii Kimdir? Hakkında Bilgi

İmam Şafii Kimdir? Hakkında Bilgi

İmam Şafii 767 yılında Gazze’de doğmuş, 820 yılında Mısır’da vefat etmiştir. Asıl adı Muhammed Bin İdris eş Şafii’dir Fıkhi alandaki Büyük mezheplerden Şafii Mezhebi onun görüşleri etrafında oluşmuştur. Mekke’de yetişmiş olan İmam Şafii yedi yaşında Kur’ân’ı ezberleyerek hafız olmuştur. Daha sonra Medine’ye giderek İmam Malikten Fıkıh ile ilgili dersler almıştır. Tesfir, Hadie, kelam ve Fıkıh ilimlerinde derinleşmiştir.

Keskin bir zekaya ve etkileyici bir hitabet gücüne sahip olan İmam Şafii, hocasının vefatından sonra ders vermeye başlamış ve birçok öğrenci yetişmiştir. İmam Şafii daha sonra Irak’a giderek Ebu Hanife’nin öğrencileri ile görüşmüş, onların Fıkıh görüşleri hakkında bilgi sahibi olmuştur. Böylece ilmi konulara farklı bakış açıları getirme imkanına kavuşmuştur. İmam Şafii ömrünün sonlarına doğru Mısır’a gitmiştir. Fıkhi alandaki Görüşlerini Mısırda yaymaya başlamış ve çok taraftar bulmuştur.

Bugün ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesindeki Müslüman vatandaşların çoğunluğu İmam Şafii’nin görüşleri üzerine ibadet ederler. İmam Şafii’nin birçok eseri vardır. Bunlardan en meşhurları er-risale ve el-ümm’dür. İmam Şafii İslam Fıkhının doğru anlaşılması, yaşanması için çalışmış ve bu alanda eserler vermiş büyük bir İslam alimidir. İnsanlar arasında İslam anlayışının oluşmasında da etkili olmuştur.

Günümüzde; Türkiye’nin doğusu, Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’da bulunan müslümanların çoğu fıkhi konularda Şafii Mezhebi’ne görüşlerini benimsemiştir.

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir