Yezidiler Kimdir? Yezidiler Hakkında Bilgi

Yezidiler Kimdir? Yezidiler Hakkında Bilgi

 Yezidiler veya Ezidiler

Yezidiler Kimdir? Yezidiler Hakkında Bilgi

Yezidiler Kimdir? Yezidiler Hakkında Bilgi

(Arapça: يَزِيدِيَّةٌ ‎, Farsça: یَزِیدِیَانْ ‎, Kürtçe: یَزِیدِیَانْ ‎ veya Êzidîtî)

Genel olarak “Kürtçe” konuşmakta olan bu topluluk “etnik ve dini” olarak “Zerdüştlük ve eski Mezopotamya” dinleri ve inançlarını benimsemektedir. Ezidi ismi verilen bu insan topluluğu tarihte “Asurlar”ın soyundan bir parça olarak “Irak Ninova” bölgeleri civarında yaşamaktadır. Ermenistan, Suriye, Gürcistan ve Türkiye gibi ülkelerde yaşamakta olan “Ezidiler” zaman geçtikçe nüfusta bir azalma gösterip daha çok Avrupa’ya göç etmektedirler.

Özellikle son 1 yıl içerisinde isminden daha sık bir şekilde bahsettiğimiz Ezidiler, Suriye ve Irak’ta “IŞİD” terör örgütünün saldırıları ve katliamlarına maruz kalmakta.

Ezidilerin Coğrafi Dağılımı

Suriye, İran, Ermenistan, Gürcistan gibi bölgelerde bulunmakta olan Yezidilerin bugün toplam 800.000 civarında bir nüfusa sahip oldukları düşünülmektedir. Bazı yapılan bilimsel araştırmalar ise bu nüfusun yeterli olmadığı söylenmektedir.

1970 tarihli yıllar arasında “Şanlı Urfa Viranşehir” bölgesinde yoğun bir şekilde yaşayan “Ezidilerin” sayısı 80.000 civarında olduğu söylenmektedir. Türkiye’de bulunan “Ezidiler” ise 1980 tarihlerinde ülkeden göç edip dışarıya çıkmışlardır. 1985 tarihinde sayıları 23.000’e düşen “Ezidiler” 2007 tarihleri ve sonrasında artık Türkiye’deki nüfusları iyice azalmıştır ve büyük bir kısmı “Almanya, Avrupa Parlementosu gibi yerlere yerleşmiş ve hayatlarına devam etmektedirler.

Yezidilik Dini

Yezidiler Kimdir? Yezidiler Hakkında Bilgi

Yezidiler Kimdir? Yezidiler Hakkında Bilgi

Ezidi” kelimesi “Azda” kelimesinden türemiş olduğu rivayet edilmektedir. Ezidiler için Melek Taus, affedilmiş bir şeytan ve en güçlü melek olarak kabul edilmekte olduğu söylenmektedir. Bu ismi ağıza almak ismin mukaddes olması nedeniyle yasak bir haldedir. Tanrı, özü içeriğiyle iyi ve iyilikle dolu olduğundan dolayı ona ibadet edip gönül kazanma gerekli görülmemektedir. Yani bu bağlamda iyilik ve kötülük kaynağında Melek Tavus bulunmaktadır. Ahiret gibi bir inan sistemi sonradan hesap verilecek bir yer olduğundan bu yerin varlığı Ezidiler tarafından söz konusu değildir. İnsanın yaşayışına ve inancına göre Dünya Cennet’e ve Cehennem’e dönüşebilir ifadesi benliklere kazınmış bir durumdur.

Ezidilerin Melek Tavus inancı ise “Zerdüştlük ve Mitraizm”den etkilendiği için yayılmıştır. Günümüze bakıldığında “Ezidiler” kapalı ve geleneklerine ve kültürlerine bağlı bir şekilde yaşadıkları görülmekdir. Kuşlara ve yılanlara olan hürmer 6000 yıllık bir tarihi geçmişe dayanan “kuşa tapan inançlardan” gelmedir.

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir