Blog Archives for category Din Bilgisi

Aşure Günü

Aşure Günü Olan Olaylar   Her sene aşure günü yapılmakta ve çok özel gün olmakla birlikte çok da mübarek bir gün olmaktadır. Aşure günü dediğimiz gün muharremin onuncu günü diye bilinmektedir. Bu gün Allah katında özel bir gündür. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Aşure gününde Allah peygamberlere çok çeşit ikramlarda bulunuyor. Aşure gününde oruç tutarak oldukça sevaptır. Kim aşure gününde oruç tutarsa bir sene boyunca günahları affedilir. Aynı zaman da hicri yılının ilk ayında muharrem olmaktadır. Muharreminde onuncu günüdür. Bu yüzden de aşure günü en bereketli günlerden biridir. Aşure günü hakkında bilmediğiniz bilgilere sahip olmak için bu siteden bilgilenebilirsiniz. Aşure… Devamını oku »

Şia Nedir

Şia Nedir?   Sia ya da Siilik, Arapça ve Farsça kökenli bir sözcük olup İslam mezheplerinden biridir ve aynı zamanda Hz. Ali’nin yandaşlarına verilen addır. Sii mezhebi olarak da anılmaktadır. Bu mezhebin mensuplarına ‘Sia’ adı verilir. İslam dünyasında Sünnilikten sonra gelen en büyük ikinci mezheptir. İslam dininde Sünniler %83’lük bir kısmı doldururken Siiler %15’lik bir dilimde yer almaktadır. Bazı yerlerde Sia-Siilik, Caferilik ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Aslında, hilafet sonrası Hz. Ali’ye uyan topluluğu ifade eder. Hilafetin Hz. Ali’ye ait olduğuna ve sonsuza kadar bu hakkın onda kalması gerektiğine inanlar Sii mezhebindendir. Bu mezhepte Müslümanlığa ters düşen fikirlere sahip… Devamını oku »

Din Nedir İslam Dininin Kaynakları Nelerdir

Din Nedir İslam Dininin Kaynakları Nelerdir Din, Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla biz insanlara ulaştırılmış olan bir kanundur. Dinin kurucusu Allah’tır. Dinin asıl amacı insanlara doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü,  güzeli ve çirkini öğretmektir. İslam Dini ve Diğer Dinler İslam Dini dışında yine Allah’ın gönderdiği dinler bulunmaktadır. Allah ilk insanı yani Hz. Adem’i yaratmıştır. Aynı zamanda ilk peygamberdir. Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler, insanlara Allah’ın birliğini ve nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir. Son peygamber Hz. Muhammed’dir. Allah son peygamber Hz. Muhammed ile İslam dinini göndermiştir. İslam dışındaki diğer dinler Allah için uygun değildir. Çünkü diğer dinlerin insanlara bir faydası olmayacaktır…. Devamını oku »

İslamın Güzellikleri ve İslam Dinin Gayesi Nedir

İslamın Güzellikleri ve İslam Dini’nin Gayesi Nedir?  İslamın hükümleri mutluluğu amaçlamaktadır. İslam Dini Gayesi’nde dünya ve ahirette mutluluğu kazanmak isteyenler bu hükümlere göre uygun hareket etmektedirler. Bu hükümler üç kısımdan oluşur: Amel: İnsanın yaptığı işlerdir ve ikiye ayrılır. Bunlar: l  İbadet görevleri, l  İnsan ilişkilerini düzenleyen hükümler. Ahlak: İnsanlara karşı davranışların ve düşüncelerin düzenlediği hükümdür. İslam Dini’nin Özellikleri l  Önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinler, İslam dini tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun sebebi belirli zamanlar için gönderilmiş olmalarıdır. Ancak İslam dini, hiç değişmeden kıyamete kadar devam edecektir. l  Evrenseldir. Peygamberlerin tebliğde bulunduğu dinler, milletlere geldiğinde İslam dini, bütün milletlere gönderilmiştir. l  Bu hükümler, insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek… Devamını oku »

Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Güzellikleri ve Faydaları

Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Güzellikleri ve Faydaları Ramazan ayında oruç tutmak İslam şartlarının gereklerindendir. 11 ayın sultanı olan Ramazan aylında oruç tutmanın fazileti oldukça büyüktür. İslam kardeşlerini bir araya getiren, kişilerin insanlık duygularının daha yoğun depreştiği bir dönemdir. Genelde bu hayırlı aylarda insanlar iyilik yapar, sevaplar kazanarak, günahlarından arınırlar. Bu da onlar için bulunmaz nimetin kapıları demektir. Bu huzur veren kapıdan giren her kul, Allah’ın sevgili kulu olur. Allah’a inancını ispatlar, kulluk görevlerini harfiyen yerine getirir. Sürekli dualar ederek, dilini, gönlünü en baştan terbiye eder. Her Müslüman kişinin yerine getireceği, önemli bir görevdir. Ramazan ayı, huzur ayıdır. Bu nedenle… Devamını oku »

Peygamberimiz Zamanında Sahabenin Yeri

Peygamberimiz Zamanında Sahabenin Yeri: Peygamberimiz zamanında yaşayan, O’nu bir kez bile olsun hayatında gören kişilere sahabe denir. ”Sahabeler hepsi birer yıldızlardır” diye tarif ediyor sevgili Peygamberimiz onları. Onların hayatları örnek alınması gereken birçok güzelliklerle doludur. Hangisine bakarsak bize eşsiz ışığını yansıtır bizi aydınlığa çıkartacak eşsiz güzellikte ibretlik hikayeleri vardır her birinin. Sahabenin yeri çok önemlidir dinimizde. Onlar Peygamberimizin sohbetlerinde birebir bulunmuşlar O’nun her yaptığını konuştuğunu gözlemleyerek kaydetmişler, birçok hadisler yazarak günümüze kadar ulaştırmışlardır. Bizler de onlar sayesinde birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Kuran-ı Kerim’ den sonra başvurduğumuz ikinci kaynak sahabeler in yazdığı hadislerdir. En Çok Hadis Rivayet Eden Sahabeler Kimlerdir? Peygamberimiz… Devamını oku »

Kürtaj Yapmak Caiz Midir?

Kürtaj Yapmak Caiz Midir?

  Kürtaj Yapmak Caiz Midir? Kürtaj yapmak caiz midir? İmam-ı Gazali ve bir çok Maliki mezhebi alimlerine göre ciddi bir mazeret olmadan ceninin ilk günlerinde de olsa kürtaj yapmak haramdır. Nitekim İmam-ı Gazali İhyau’ulumi’ddin isimli eserinde şöyle buyurmuştur: “Çocuk düşürme, meydana gelen bir varil& karşı işlenen bir cinayettir. Bu varlığında kir çok mertebeleri vardır. Bunların birincisi, erkeğin menisinin kadının rahmine girmesi, kadının menisi ile karışması ve canlanmaya hazır olmasıdır ki, bunu bozmak ve bu canlanmanın önüne geçmek, cinayettir. Bu su damlası nutfe, sonra Alak pıhtısı, sonra et parçası haline gelirse onu düşürmek daha büyük bir cinayet olur. Eğer ruh… Devamını oku »

Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır?

Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır?

Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? Gusül Abdesti Tarifi Gusül abdesti nasıl alınır, boy abdesti nasıl alınır veya gusül abdesti nasıl bozulur, gusül abdesti alınışı gibi durumları bu konu altında toplayarak açıklıyoruz. Gusül (Boy) Abdesti Günümüzde dini ilmihal kitaplara baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken durum gusül abdesti “boy abdesti, boy gusülü” olarak karşımıza çıkmaktadır. Gusül abdestinin ayrıca farzları, mekruh durumları ve sünnetleri gibi birçok farklı durum ile karşılaşabilmekteyiz. Gusül abdestinin nasıl alındığını bilmeyen insanlar kitaplar veya günümüzde sanal ortamlardan bilgiler edinerek bu işi yapmaktadırlar. Peki gusül abdesti alınırken önce sünnet mi yapılır yoksa farzı mı yapılır? Gusül abdesti alınırken sıralaması… Devamını oku »

Kureyş Süresi Anlamı ve Meali

Kureyş Süresi Anlamı ve Meali

Kureyş Süresi Anlamı ve Meali Sûre-i Kureyş, Mekke’de nazil olmuş (inmiş)tir. 4 ayettir. Kelimeleri 17 kelimedir. Harfleri, 73 harftir. Süre, ismini ilk -ayetteki “Kureyş” kelimesinden almıştır. Sürede Kureyş kabilesine verilen nimetlerden söz edildiği için Kureyş süresi denmiştir. Tin Süresinden sonra nazil olmuştur. Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf Ma’nâsı: “Kureyşi ülfet ettirmek (emniyet ve selametleri) için, kış ve yaz seferlerinde ülfet ettikleri (faydalandıkları) için, bari bunun için, bu beytin (Kâbe’nin) Rabbına ibadet etsinler, (putlara tapmaktan vazgeçsinler) O Rab ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu… Devamını oku »

Fil Süresi Duası ve Anlamı

Fil Süresi Duası ve Anlamı

Fil Süresi Duası ve Anlamı Sûre-i Fil, Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayettir. Kelimeleri, 10 kelimedir. Harfleri 96 harftir. Süre, adını birinci ayetteki “El Fil” kelimesinden almıştır. Kabeyi yıkmak için gelen Yemen kralı Ebrehe ordusunu birçok fil ile kuvvetlendirmişti. Sürenin konusu bu hadise olduğu için süreye “Fil Süresi” denmiştir. Bu süre “Kafirün Süresi”nden sonra nazil olmuş gelmiş inmiştir.   Okunuşu: Bismilhihır-Rahmânir-Rahiym Elem tera keyfe feale Rabbüke bi-ashâbil’fiyl [1]. Elem yec’al keydehüm fiy tadliyl [2]. Ve ersele aleyhim tayran ebâblyl [3]. Termiyhim bihica’ratim min sicciyl [4]. Fece’alehürn ke’asfim me’kül [5]. Mana’sı: “Ey Resülüm Kabe’yi yıkmak isteyen Fil sahiplerine (fillerle takviye edilmiş Ebrehe… Devamını oku »