Fil Süresi Duası ve Anlamı

Fil Süresi Duası ve Anlamı

Sûre-i Fil, Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayettir. Kelimeleri, 10 kelimedir. Harfleri 96 harftir. Süre, adını birinci ayetteki “El Fil” kelimesinden almıştır. Kabeyi yıkmak için gelen Yemen kralı Ebrehe ordusunu birçok fil ile kuvvetlendirmişti. Sürenin konusu bu hadise olduğu için süreye “Fil Süresi” denmiştir. Bu süre “Kafirün Süresi”nden sonra nazil olmuş gelmiş inmiştir.

Fil Süresi Duası ve Anlamı

Fil Süresi Duası ve Anlamı

 

Okunuşu: Bismilhihır-Rahmânir-Rahiym

  • Elem tera keyfe feale Rabbüke bi-ashâbil’fiyl [1].
  • Elem yec’al keydehüm fiy tadliyl [2].
  • Ve ersele aleyhim tayran ebâblyl [3].
  • Termiyhim bihica’ratim min sicciyl [4].
  • Fece’alehürn ke’asfim me’kül [5].

Mana’sı: “Ey Resülüm Kabe’yi yıkmak isteyen Fil sahiplerine (fillerle takviye edilmiş Ebrehe ordusuna) Rabbın ettiğini görmedin mi? Onların kötü düşencelerin1 boşa çıkarmadı mı? üzerlerine sürü sürü kuşlar salıverdl de. Onlar, (sert) sicil’den (pişmiş çamurdan) taşlar atıyorlardı. Derken Rabbin, onları güve yemiş ekin sapı gibi yapıverdi.”

Açıklama: “Fil Süresi”, Kabe’yi yıkmak için gelen Habeşistan Kralı Ebrehe’nin fillerle takviye edilmiş ordusunun nasıl helak edildiğini dile getirmektedir. Bu mühim hadiseye İslam tarihinde “Fil Hadisesi” denir. Üç satırlık bu kısa süre, böylesine önemli bir tarihi olayı anlatmaktadır.

Fil Süresinin Fazileti: Kutlama derdi veren Allah dermanını dahi vermiştir. Kur’an Sürelerini okumanın aynı zamanda birer zikir olduğunu da düşünürsek, bu sürelerin özelliklerindeki hikmet ve incelikleri anlamış oluruz. Fil Süresinin özellikleri şöyledir: “Hasımlarına karşı Fil Süresini okuyan kimse, hasımlarını (düşmanlarını) mağlup eder.“Süreleri okuma adeti ise en az üç, beş, yedi kere olur. Sonra (100) yüz kere olabildiği gibi daha fazla da olabilir. Nitekim bunun örnekleri geçmektedir.

 

Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir