Kureyş Süresi Anlamı ve Meali

Kureyş Süresi Anlamı ve Meali


Sûre-i Kureyş, Mekke’de nazil olmuş (inmiş)tir. 4 ayettir. Kelimeleri 17 kelimedir. Harfleri, 73 harftir. Süre, ismini ilk -ayetteki “Kureyş” kelimesinden almıştır. Sürede Kureyş kabilesine verilen nimetlerden söz edildiği için Kureyş süresi denmiştir. Tin Süresinden sonra nazil olmuştur.

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kureyş Süresi Anlamı ve Meali

Kureyş Süresi Anlamı ve Meali

Ma’nâsı: “Kureyşi ülfet ettirmek (emniyet ve selametleri) için, kış ve yaz seferlerinde ülfet ettikleri (faydalandıkları) için, bari bunun için, bu beytin (Kâbe’nin) Rabbına ibadet etsinler, (putlara tapmaktan vazgeçsinler) O Rab ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve müthiş bir korkudan (fil sahiplerinin saldığı korkudan) emin kıldı.

” Ey hak yolcusu! Kureyş süresi Mekke’de nazil olan ilk sürelerdendir. Dört âyettir. Kureyş süresi, Tin Sûresinden sonra nazil olmuştur. Kureyş kabilesi müslümanlıktan önce (cahiliye devrinde) bazı imtiyazlara sahibti. Bu imtiyaz, kendilerine Kâbe’ye hizmet verdikleri için Allâh tarafından verilmişti. Bunun için Kureyşin Hz. Peygambere canla başla iman etmeleri ve O’na yardımcı olmaları gerekiyordu. Bunun için süreye bu isim verilmiştir.

Açıklama: Kureyş, Mekke’de yaşayan en asil kabile olup Peygamberimiz Hz.Muhammed (A.S.) bu kabiledendir. Kureyş, Kâbe’nin muhafızlığını yaptığı için bütün kabileler kendisine saygı gösterirlerdi. Bundan dolayı Kureyş’e hiçbir kimse dokunamıyordu. Kureyş, Yemen’e ve Şam’a ticaret kervanları gönderiyordu. Bu ticaretten dolayı diğer kabilelerden daha çok dünya nimetlerine sahipti. İşte sürede Kureyş’e verilen bu nimetler sayılıyor. Bu nimetlerin hatırı için bari Kâbe’nin sahibi olan Allâh’a ibadet etmele ri hatırlatılıyor. Çünkü Kureyş’e bu saygınlığı kazandıran özellik Kâbe’ye hizmet etmeleriydi. Şimdi ise, Kâbe’nin sahibi olan Allâh Teâlânın emirlerine karşı çıkıyorlardı. Bu ise, vicdanlı bir kimseye yakışacak bir hal değildi.

Kureyş Süresinin Fazileti: Ey Cennet Yolcusu Kardeş! Her bir süre gibi, Kureyş süresinin de faziletleri ve özellikleri bulunmaktadır.

1 “Hacca giden bir müslüman, evinden ayrılırken iki rekatt namaz kılar. Namazın akabinde (Kureyş Süresi ile ayetel Kürsiyi) okursa, dönünceye kadar bütün musibetlerden emniyette ve selamette bulunur.” buyrulmuştur.

2. “Her gün, 7 kere Kureyş Süresini okuyan kimse, geçim darlığı, yoksulluk-fakirlik çekmez” buyrulmuştur.

3. “Kureyş Süresini devamlı okuyanlar, güzel ahlak sahibi olarak Yaşar, herkes tarafından saygı görür.”

4. “Kureyş Süresini 7 kere okuyan kimseler, böbrek sancısı çekmezler. Yani bu hastalığa mübtela olanlar, manevi tedavi olarak ta bu süreyi okuyabilirler.

” Ey hak yolcusu! Kur-ânı Kerim, Allah’ın mübârek kelamı, bereketli sözüdür. Kur’ana gönül veren müminler. Allâh’ın lutuflarına, ikramlarma mazhar olurlar. Bunu da ancak yaşayanlar bilir. Bal yemeyene bal’ tarif etmek, balın tadını, lezzetini anlatmak nasıl ki, mümkün olmaz. İşte Kur’ana gönülden bağlanmayan, bağlanamiyan kimselerin de Kur’an’dan tat alması, lezzet duyması mümkün değildir.

Adam, müslümanlığın önderliğini yapmak istiyor, fakat daha Allah’ın kelamı olan Kur’anı Kerimi okumasını bilmiyor! Kur’ânsız, amelsiz islamı yaşamadan müslümanlığın yükselmesi mümkün mü?.. Kur’ana gönül verenler, onu kendilerine baş tâcı yapmışlardır. Önce Kur’anı eksiksiz öğrenmek gerek. Onu her gün ibâdet niyetiyle okumak gerek. Onun emirlerini yapmak, yasaklarından da kaçmak gerek. Allah ki tavsiyelerini uygulamak gerek. İşte bunlar olursa, İslam yücelir ve dimdik ayakta durur. Aksi olmaz.

Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir