Günümüzde Türk Eğitim Sisteminin Kullandığı Eğitim felsefesi

Günümüzde Türk Eğitim Sisteminin Kullandığı Eğitim felsefesi

Günümüz mevcut eğitim sisteminde eğitime ‘ilerlemecilik’ felsefesi adı altında yön verilmektedir. İlerlemecilik, esasen pragmatizmin eğitim sistemine uyarlanmış biçimidir. Pragmatizmde değişme, gerçeğin özü olarak görülür. Bu nedenledir ki eğitim felsefesindeki ilerlemecilik akımında, eğitimin sürekli gelişimci bir yenilik içinde olduğu söylenir. Bu bağlamda eğitim sistemindeki mevcut tüm eğitimciler gelişen dünyaya bağlı olarak yenilenen bilgilere ve yaşanan gelişmelere göre kendi yöntemlerini ve uygulama metotlarını değiştirebilmelidirler. Esasında eğitimin özü, tecrübelerin durmaksızın yeni baştan dizayn edilmesindedir. Günümüzde Türk Eğitim Sisteminin Kullandığı Eğitim felsefesine yön veren “İlerlemecilik” genel olarak aşağıdaki ilkelerin üstüne inşa edilir:

• 1.Eğitimde öğrenme ön plana çıkarılmalı ve öğrenmeler ders gören öğrencilerin ilgilerine göre şekillendirilmelidir. İlermeciler, öğrenim gören insanların bir bütün olarak görülmesi gerektiğini savunurlar. Buna dayanarak eğitim düzeninin merkezinde insanın olduğu bir eğitim sistemini benimserler. Öğrenciler; kapasite, ilgi alanları ve özelliklerini baz alan bir eğitim programı çerçevesinde yetişmelidir.

• 2.Öğrenmede ‘problemleri aşma yolları’ esas alınmalıdır. İlerlemeci eğitim görüşünde bilginin soyut olarak ele alınması ve zorla öğrencilere empoze edilmesi yer almaz. Bilgi her ne kadar önemli olursa olsun, öğrenen bu bilgiyi kullanıp bir şeyler yapabilmelidir. Bilgi etkileşim içinde aktif şekilde kazanılmalı ve öğrenen kişilerin ilgilerine göre öğrenilmelidir. Problemleri çözebilme esastır. Bilgi belirli bir yaşam biçimi edinmede,onu geliştirmede ve gerekirse yeniden düzenlemede bir araçtır.Bu açıdan,problemlerin üstesinden gelme,kritik düşünme ve öğrenilmiş bilgilerin yeniden geliştirilmesini içerir.

• 3.Okul yaşama hazırlık yeri olmaktan ziyade yaşamın ta kendisi olmalıdır. Okul, çocukların eleştirel düşüncelerini kullanarak yaşadıkları bir yer olmalıdır. Okulda, çocuğa eğitim gördüğü yerler hazırlarken gerçek hayatta karşılaşacağı problemlere de yer verilmelidir.

• 4.Öğretmenin görevi çocukları yönetmek değil, onlara rehberlik etmektir. Öğrenciler kendi gelişim aşamalarını kendi planlamalı, öğretmen bu konuda sadece bir rehber olmalıdır. Öğretmen eğitim ortamının koordinatörü yani hazırlayıcısı ve yol gösterenidir. Mutlak otorite olarak görülmemelidir.

• 5.Okul, öğrencileri birbirleri ile yarıştırmaktan çok iş birliği yapma konusunda yönetmeli ve onları bu konuda teşvik etmelidir.

• 6.Demokratik bir eğitim ortamı; Bunun için öğrencilere seçme ve seçilme hakkı verilmeli ve kendi kendilerini yönetmelerine imkân tanınmalıdır. Ayrıca öğrencilere fikirlerini özgürce söyleyebilme ve fikirlerini savunabilme fırsatı da verilmelidir. İlerlemeciler, bireyin bunları yaparak kendi kendisini gerçekleştirmesine önem vermektedir.İşte Günümüzde Türk Eğitim Sisteminin Kullandığı Eğitim felsefesi bunlardır.

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir