Isı Sıcaklık Ve Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Isı Sıcaklık Ve Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

 

isi-sicaklik-maddenin-ayirt-edici-ozellikleri

Bir önceki dersimizde sizlere maddenin halleri ve hal değişimlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de bu hal değişimlerinde etkili olan ısı ve sıcaklık konusunu işledikten sonra maddenin ayırt edici özelliklerini kimyasal açıdan değerlendireceğiz.

ISI VE SICAKLIK Kalorimetre ile ölçülen ve kalori, joule gibi birimlerle ifade edilen ısı bir enerji şeklidir. Isı sıcaklık farkından oluşmakta ve aşağıda belirteceğimiz formüllerle hesaplanmaktadır. Öte yandan sıcaklık ise Celcius, Fahrenayt ve Kelvin derece gibi birimler kullanılmaktadır.

Özısı (ısınma ısısı): Bir gram madde miktarının sıcaklığını 1 oC arttırmak adına verilen ısı miktarıdır. Isınma ısısında hal değişimleri olmamakta sadece ısı miktarında artış yaşanarak madde ısınmaktadır. Maddenin hangi halde olduğuna göre ısınma ısısı farklı olmakla birlikte bu ayırt edici özellik her maddeye göre değişmektedir. Isı miktarı Q=m.c.Δt (Q: ısı miktarı, m: kütle, c: özısı, Δt: sıcaklık farkı) formülüyle hesaplanmaktadır. Erime ısısı: Erimenin gerçekleşmesi için 1 gram maddeye sıcaklığı 1 oC arttırmak için verilmesi gerekli olan ısı miktarıdır. Bu sabit bir sıcaklık olup Q=m.Le formülüyle hesaplanmaktadır. Burada Le erime ısısını göstermektedir. Buharlaşma ısısı: Buharlaşmanın gerçekleşmesi için 1 gram maddeye sıcaklığı 1 oC arttırmak için verilmesi gerekli olan ısı miktarıdır. Bu sabit bir sıcaklık olup Q=m.Lb formülüyle hesaplanmaktadır. Burada Lb buharlaşma ısısını göstermektedir. Hal değişim grafiği aşağıdaki gibidir; http://i.hizliresim.com/lEAgdg.gif

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Özkütle: Maddelerin birim hacimlerinin kütle değerine özkütle denilmekte olup sıcaklık ve basınçla bu değer değişmektedir. Çünkü hem sıcaklık hem de basınç maddenin hacmini değiştiren özelliklerdir. Maddenin tüm halleri için ayırt edicidir.

Özhacim: Maddelerin birim kütlelerinin hacim değerine özhacim denilmekte olup her maddede farklı olan bu değer sıcaklık ve basınçla değişmektedir. Maddenin tüm halleri için ayırt edicidir.

Genleşme: Sadece katı ve sıvılar için ayırt edici özellik olan genleşme maddenin sıcaklığı 1 oC arttırıldığında artan hacim oranıdır.

Çözünürlük: Sıcaklık ve basınçla değişen çözünürlük 100 ml (100 cm3) çözücüde çözünen madde miktarı olarak tanımlanmaktadır. Maddenin tüm halleri için ayırt edicidir.

Esneklik: Sadece katılar için ayırt edici bir özellik olan esneklik maddenin kuvvet etkisiyle şekil değiştirme miktarıdır. Denge Buhar Basıncı: Sadece sıvılar için ayırt edicidir. Sıvı fazdan buhar faza geçerken hal değiştiren gaz maddenin yaptığı basınçtır.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir