Milli Eğitim Bakanlığının Eğitimdeki Rolü

Eğitim Kavramı

Toplumu meydana getiren fertlerin yaşamlarına rehberlik eden tüm bilgi ve beceri davranış biçimlerinin, sistemli bir düzen ile verilerek, bu sistemin aktarım işlemlerinin okullar olarak tabir edilen kurumlarda benimsetilmesi işlemi eğitim olarak adlandırılır. Uygulanan bu düzenli sistemin ana fikri, bireylere öğretilen davranış biçimlerinin istenilen şartlar dahilinde uygulanmasıdır. Sistematik bu düzen içerisinde, sadece bilgi ve beceriye yönelik davranış biçimleri bulunmamak ile birlikte, aynı zamanda, toplum gereklerinden olan toplumsal yaşayış şekilleri ve bu şekillere yönelik kurallarda bulunmaktadır. Tüm bu olguların bireylere yüklenmesinde, her bir bireye eşit şartlar altında yaklaşılması ve her bir bireyin sistemden noksansız olarak hizmet alabilmesi mantığının genel anlamda karşılığı ise, milli eğitim olarak adlandırılır.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitimdeki Rolü

Sistematik eğitim düzeninin uygulanmasına yönelik hazırlanan her türlü proje, programlama, uygulama, takip ve kontrol işlemlerinin, belirli bir düzen dahilinde yapılmasını sağlamak ve bu düzenin hayat içindeki akışını kontrol etmek Milli Eğitim Bakanlığı yetki ve sorumluluklarında yer almaktadır. Uygulanan bu sistemli programın ana kolları, halk eğitim, milli eğitim ve uzaktan eğitim olarak kendini göstermektedir. Meb uyguladığı bu işlemlerde vereceği sistematik bilgilerin aktarılması maksadı ile okullar, halk eğitim merkezi olarak bilinen eğitim kurumları, üniversiteler ve benzeri kurumları açarak bireylerin hizmetine sunmak ve tüm bu kurumların takip ve kontrollerini yapmak ile sorumludur. Meb’in tartışması temeli eşit şartlar altında hizmet sunmaktır.Milli-Egtim-Cocuk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir