Porsuk Nedir? Hakkında Bilgi

Porsuk Nedir? Hakkında Bilgi

Porsuk Nedir Hakkında Bilgi,

Porsuk Nedir Hakkında Bilgi,

İngiliz üst sınıfı mensuplarıyla  benzerlikleri çarpıcıdır. zira porsuklar alışkanlıklarını inatla sürdüren yaratıklardır, öyle ki yuvalarına giden yollar ve “oluklar”, bir nesilden diğerine aktarılan malikaneler gibi yüzlerce yıllıktır. şimdiye kadar bulunan en büyük porsuk barınağı, 130 aşkın girişi, 50 odası ve bir kilometreyi bulan tünelleriyle tam bir Blenheim Sarayı’dır. Bu iş için 70 ton toprak dışarı atılmıştır. her bir barınakta, hayatlarının yarısını burada yarı aç uyuyarak geçiren, yirmi yetişkin porsuktan müteşekkil bir “klan” barınır. Sansargiller ailesine mensup porsuklar, gelincik ve samurlarla yakın akrabadır.

İngilizcede sansargiller anlamına gelen “mustelid” sözcüğü, gelinciğin Latincesi musteladan türetilmiş olup, mustela da fare anlamına gelen mus sözcüğünden gelmektedir. Diğer yandan porsuklar, çoğunlukla bol sulu toprak solucanlarıyla beslenir hatta bu sayede nadiren susarlar. Sıkıştıklarında fare, kara kurbağası, yaban arısı, böcek, kirpi ve hatta hububat yiyebilirler. Kürelerindeki çizgiler, diğer türlere, karşılarındakinin güçlü, sert ve kendini savun-maya hazır olduğunu anlatır.

Klan üyeleriyle iletişim kurmak için kuyruklarının altındaki bezlerden yoğun bir “misk” salgılarlar. Bu madde hem özel bölge işaretlemesi için, hem de grup üyeliği için kullanılır. Her porsuk kendine özgü bir kokunun yanı sıra, salgıların sürekli değiş tokuşuyla sağladıkları bir “klan kokusuna” sahiptir. Barınağın dışında çok fazla zaman geçiren porsuklar, klan kokularının uçup gitmesine bağlı olarak reddedilme riskiyle karşı karşıya kalır. Bunlardan başka, vızıltılar-dan, hırıltılardan, uğultular dan, ciyak-lamalardan ve iniltilerden oluşan 16 değişik sesli bir sözcük dağarcığı geliştirmişlerdir. Bir zamanlar bu iniltilerin işitilmesi, yaklaşan ölümün habercisi olarak kabul edilirdi.

Yılın herhangi bir zamanı çiftleşebilirken porsukların ilişki süreleri doksan dakikayı bulabilir. Dişisi sayısız farklı erkekle çiftleşip, bahar aylarında çok-ebeveynli bir doğum gerçekleştirene kadar bütün döllenmiş yumurtalarını saklayabilir. Yaşamlarının ilk yılı sonunda hayatta kalmayı başaran yavruların oranı sadece yüzde 60’tır. Çoğu yedinci yaşında ölür: Her yıl 6 porsuktan 1’i son nefesini Britanya kara-yollarında verir. Britanya, porsuk nüfusunun en yoğun olduğu yerdir. Sığırlara tüberküloz bulaştırdıkları düşünüldüğünden, hızlandırılan itlaflara rağmen, 1985’ten beri sayıları yüzde 70 artarak 300.000’in üzerine çıktı.

Beklenenin aksine itlaflar, porsuk sayısını tam tersi şekilde etkiledi. 1970’lerde başlatılan imha sürecinde öldürülen 59.000 porsuğun yanı sıra, hastalıklı 118.000 sığır yok edildi. İtlaf işlemi porsuk kolonilerini parçaladığından, hayatta kalan taşıyıcılar yeni bölgelere gitmek zorunda kaldı. Avrupa (ya da Avrasya) porsuğu (Meles meles) iki milyon yıl önce Çin’den Avrupa’ya yayıldı. Günümüzde de burada son derece yaygındır. Tarım zararlısı oldukları için itlaf edilen Çin porsuklarının kuyruk kıllarından tıraş fırçası yapılmaktaydı. Efsaneye rağmen, kuzular gibi kırpılmıyorlardı.

Porsuk kelimesinin İngilizcesinin (badger) kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Fransızcada “kazmak” anlamına gelen “bicher”den geldiği düşünülmektedir. Fransızcada porsuk anlamına gelen “blaireau”, aynı zamanda “tıraş fırçası” ve “turist” demektir. Porsuk eri bir zamanlar İrlanda ve İngiltere’de yenirdi. Arka ayakları “porsuk budu” şeklinde salamura edilir, tadı ateşte iyi çevrilmiş koyun etine benzerdi.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir