Tavşanın Özellikleri Nelerdir?

Tavşanın Özellikleri Nelerdir?

Tavşan Nedir, Özellikler nelerdir

Tavşan Nedir, Özellikler nelerdir

Birkaç tavşanı buraya getirmekten bir zarar gelmez, belkide eğlencesine yeni bir hava katar. İnsanların tahminlerine nadiren bu kadar yanlış çıkar. Bu sözler Avusturalya’ya yerleşen ve 1859’da çiftliğinden 24 tavşanı serbest bırakan İngiliz, Thomas Austin’a Aittir. 10 Yıl sonra avusturalya’da o kadar çok tavşan vardı’ki 2 milyon tavşanın öldürülmesi bile pek çok fark yaratmamıştır. 1950 yılında gelindiğin’de biyolojik kontrol amacı ile Miksomatoz virüsü doğaya saldığın’da Avusturalya’da 1 milyon’dan fazla tavşan vardır. Bu memeliler arasında kaydedilen en büyük üreme hızı idi. Sonuçta avusturalya’ya özgü memelerin 8’de biri ve sayısız bitki türü yok oldu.

Yaşam alanları aşırı ortalamaya doğru erozyon nedeni ile yok edildi. Miksomatoz işe yaradı. Tavşan nüfusunun büyük kısmı yok edildi. Ama az sayıda tavşan kurtuldu. Ve üstelik hastalığa karşı bağışıklık kazanmıştır.   Ardın’dan 1995 yılında kanamalı tavşan hastalığına yol açan daha az etkili bir doğaya salındı.  Ada tavşanını bu kadar başarılı yapan nedir? ilk yanıt beslenme toprak’da yetişen hemen her şeyi yerler.

Hemde tıka basa bir tavşan bir gün için’de orta büyüklükte’ki bir yastığı dolduracak kadar ot yiyebilir.  İkinci yanıt: Kepçe kulaklı tavşan ve diğer tavşan türlerini aksine kömünal bir oyuk sistemi oluşturmalarıdır. Bu sistem sayesinde çok sayıda üremeye hazır dişi bir birrada tutunmaktadır. Son olarak tavşanlar tam bir tavşan gibi ürer. Bir dişi tavşan ya hamiledir. yada emziriyordur. Yada ikisini birden yapıyordu.

Sene’de 30 yavru yetiştirebilir. Ve yavrular altı ay için’de üreyebilecek hale gelir. Erkekler diğer kolonilere gitme eğilimindedir. Dişiler’se yuva çok kala-balık gelinceye kadar üremeye devam eder. Yırtıcılar ya da hastalıklar kesintiye uğratmadıkça tavşanların nüfusu sürekli artar. Görüntüsü öyle bir izlenim yaratsa da tavşanlar kemirgen değil tavşamınsı takımına ait hayvanlardır.

Aralarında kepçe kulak tavşan, top sincap, kır tavşanı ve kuyruklu tavşan gibi türlerin de bulunduğu grubun elliyi aşkın üyesinden biridir. Tavşanların özel bir numarası vardır: Yemeklerini iki kez yerler. İnekler geviş getirirken tavşanlar kendi dışkılarmı yer. Tavşan oyukların etrafında kuru lifli kalıntılar bulunmaz. Ancak parlak yeşil üzüm salkıma benzeyen ve bakteriyle dolu büyük bağırsakların içinde B vitamini gibi temel şeyler üretilir.

Nereden gelirse gelsin bunlar dışkı değil kelimenin tam anlamıyla besindir. Etraflarında sindirim sürecinden zarar görmeden çıkmalarını sağlayacak şekilde kauçuklu bir mukoza vardır. Tavşanlar bunları doğrudan kıçlarında yer. Hünerli tavşan, 19. yüzyılın ortalarına kadar İngiltere’de ciddi bir zirai sorun olarak görülmüyordu. Tavşan, ormanlar tarafından Ingiltere’ye ilk getirildiğinde oldukça değerli bir çiftlik hayvanıydı.

Uzel bakıcıları tarafından özel bir bölmede tutuluyor ve hem eti hem de kürkünden faydalanılıyordu. Tavşan avlamak ciddi bir suçtu ve cezası çok ağırdı. Fakat 1820’lerden itibaren toprak sahipSumatra tavşanı (Nesolaos netscherı) o kadar nadir görülür ki hayvanın yaşadığı yerde konuşulan dilde bile bu hayvan için kullanılan bir sözcük yoktur.1930’larda soyunun tükendiği düşünülmüş o günden bugüne sadece üç kez görülmüştür.

topraklarını kilometrelerce uzunluktaki çitlerle “çeviriyor”, böylece kaçan tavşanlar için mükemmel bir ortam yaratıyorlardı. Bununla kalmayıp tavşan sayısını kontrol altında tutan tilki, sansar, kakım ve avcı kuşları avlama ve zehirleme konusunda akıl almaz bir çılgınlığın içine girdiler. İroniktir ki Thomas Austin’in kurguladığı yeni Avustral-ya çiftliğindeki “avlanma yerleri” tavşanlar’ “mahsul”den “haşere”ye dönüştürdü.

Başlangıçta egzotik gelen tavşanlar artık İngiliz ekonomi-sine yılda 100 milyon poundluk bir zarar veriyordu. İngiltere’de yenen tavşanların çoğunun fabrika tarzı çiftliklerden geliyor olması ve bunların da önemli bir kısmının Çin, Macaristan ve Polonya gibi ülkeler-den ithal ediliyor olması ayrıca ironik.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir