Sanal Cemaat ve Ağ Toplumu

Sanal Cemaat ve Ağ Toplumu

Gelişen teknoloji ile birlikte internet tüm hayatımıza girmiş ve internetsiz bir hayat düşünemez bir toplum haline gelmiş durumdayız. 7’den 70’ herkesin bir şekilde dahil olduğu bur durum hayatımızı kolaylaştırmakta ve birçok işimizi çok kısa süre içinde yapmamızı sağlamakta. Ayrıca benzer görüşlere sahip kişilerle rahatça sohbet edip uzun zamandır görüşemediğimiz dostlarımızı internet sayesinde kolayca bulabilmekteyiz. Bugünkü yazımızda ise internetin gelişimiyle ortaya çıkan “ağ tolumu ve sanal cemaat” kavramlarını bir nebze açıklamaya çalışacağız. Web 2.0 öncesi dönemde medya, dünyadaki birkaç medya şirketinin tekelinde ve tek yönlü bir iletişim aracı olarak hayatımızda yer alıyordu. Bir medya tüketicisi olarak sadece bize sunulmuş olan çeşitli fakat sınırlı seçeneklerden bir veya birkaçını seçebiliyor ve bizim için bu büyük gruplar tarafından hazırlanmış, üzerinde herhangi bir kontrolümüzün olmadığı içerikleri tüketmek zorunda kalıyorduk. Geleneksel medya döneminin sonu web 2.0 teknolojilerinin hayatımıza girmesi ve bunun her internet kullanıcısının aynı zamanda birer içerik üreticisi hâline girmesi ile geldi.

Günümüzde web 2.0 sayesinde kişiler, daha önceleri tüm yayın haklarını kendi tekelinde bulunduran gruplardan bağımsız olarak, özgürce kendi içeriğini oluşturabiliyor, bunu istediği şekilde yayınlayabiliyor ve yine istediği kişilerle paylaşabiliyor. Bunun için pek çok farklı araç ve yöntem kullanılıyor. Bu araç ve yöntemlerin ortak noktasını ise tüm kullanıcılarına üst düzeyde bir paylaşım alanı sunmasıdır. İşte bu yeni zihniyetin ürünü olan yeni medya uygulamaları sosyal medyayı oluşturmaktadır. Artık bir ağ toplumunda yaşıyoruz. İnternete giren herkes ağa bağlı bulunan milyarlarca insan ile aynı ortamı paylaşmaya başlamaktadır ve teorik olarak ulaşma imkânına sahiptir. Ağ toplumundaki her bir sosyal medya hesap sahibi, aynı zamanda kendi sosyal çevresini, ailesini, arkadaş gruplarını ve iş arkadaşlarını kapsayan bir sanal cemaat kurmuş olmaktadır. Sanal Cemaatler Teknolojik gelişmelerle birlikte ve özellikle internetin ortaya çıkışı ile başlayan süreçte geleneksel anlamdaki zaman ve mekân kavramları dönüşüme uğramıştır.

Elektronik iletişim teknolojilerinin gelişimi zaman ve mekânı ortadan kaldırmış ve mekânın anlamını kaybettiği ya da mekân duygumuzu kaybederek sınırsız bir küresel köyde yaşamamıza olanak vermiştir. Bilgisayar odaklı iletişimin yaşamımıza girmesiyle yeni bir alandan söz edilmeye başlanmıştır. Gerçek alana alternatif olarak sunulan bu alan, “sanal” ön eki ile birleştirilmiş ve bütün iletişim tarzlarını elektronik ortamda yeniden kurarak geleneksel iletişim yanında yeni bir iletişim biçimine olanak tanımıştır. Sanal Cemaat kavramı ilk olarak kendisini twitter hesabında “bağımsız düşünür, çevrimiçi fitneci, acemi öğretici, uzman öğrenci, çevrimdışı bahçıvan” olarak tanıtan Amerikalı yazar Howard Rheingold tarafından kullanılmıştır. Rheingold, 1987’de yayımladığı “Virtual Communities: Exchanging Ideas through Computer Bulletin Boards” isimli makalesinde, bu kavramı “Yüz yüze iletişim kurma imkânı bulamayan, düşünce ve fikirlerini, BBS’ler veya benzeri dijital ağlar üzerinden paylaşan” kullanıcı topluluklarını ifade etmek için kullanmıştır.

The Well isimli sosyal ağın ilk üyelerinden biri olan Rheingold, 2003 yılında basılan kitabına bu adı vermiştir. Kitabında “sanal cemaatler” kavramını, “Bireylerin elektronik ortamda kamusal tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmaları ile oluşan toplumsal kümelenme ağlarını anlatmak için kullanmıştır.” Şimdilerde ise hem ironik olarak sosyal ağları, hem de sosyolojik olarak internette kurulan ilişkiler ağını tanımlamakta kullanılmaktadır. Sanal dünyanın en önemli mimarı olan Bill Gates ise sosyal ağ üzerinden yapılan iletişimi, “Web’in insan ilişkilerini geliştirmeye yönelik en güçlüsü aynı şekilde düşünebilen insanları, zaman ve mekana bağlı kalmadan bir araya getirmesidir.” Diyerek açıklamış ve sosyal aktivetelere katılmak için farklı gruplar oluşturmak, aynı siyasi görüşleri paylaşan kişilerin ortak sohbet edip fikir alışverişi yapabilecekleri ve dünya üzerindeki tüm ırkdaşlarınızla rahat bir iletişim sağlanacağını bu sosyal ağlar sayesinde olacağını dile getirmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir