Kadınlarda Akıntılı Enfeksiyonlar

Kadınlarda Akıntılı Enfeksiyonlar:

Kadınlarda akıntılı enfeksiyonlar

Kadınlarda akıntılı enfeksiyonlar

Kadınlarda Akıntılı Enfeksiyonlar: Genelde kanama ve kanamalı akıntılar dışındaki tüm akıntılara lökore (genital akıntı) denir. Normalde üreme çağındaki her kadında bir miktar Ģeffaf, kaygan ve kokusuz nitelikte bir vajinal akıntı vardır. Normal olan bu vajinal sıvıya fizyolojik vajinal akıntı denir. Fizyolojik vajinal akıntı, adet periyodu içinde yumurtlama gününe yaklaĢtıkça artma eğilimindedir. Ovulasyon döneminde görülen bu akıntı, yumurtlama gününde yumurta akı kıvamında, çekince uzayan, sümüksü ve Ģeffaf bir görünüm alır. Bu Ģekildeki vajinal akıntı ovulasyonun habercisidir. Vaginanın iltihabına vajinit, serviks iltihabına ise servisit denir. Kadında vajen ve serviks iltihapları akıntıya neden olur. Vajen tümörleri, genital herpes enfeksiyonları da akıntı Ģikâyeti yapabilir. Bunlardan baĢka uzun süren antibiyotik ve steroid tedavisi, Ria kullanımı, genital bölgede kullanılan parfümler, pedler, vajinal tamponlar veya prezervatif gibi yabancı maddeler de vaginada irritasyon yaparak akıntıya neden olabilir. Vajina PH’ı normalde 3,8–4,5 arasında olup asidik özellik taĢımaktadır. Vajina içinde var olan ancak kiĢilere zarar vermeyen mikroorganizmaların tümüne vajinal flora denir. Vajinal florayı oluĢturan bakterilerin en önemlileri, laktobasil (süt basilleri) veya doderlein basilleridir. Doderlein basilleri, vajina PH’ına asidik özellik kazandırarak vajina içindeki florayı dengede tutmaya çalıĢır. Doderlein bakterilerinin sayıları azalırsa asidik olan vajinal PH, bazik yöne kayar ve vajinit ortaya çıkar. Örneğin, uzun süre antibiotik kullanımı sonucunda vajinal mantar oluĢmasının nedeni budur. Vajinitteki akıntının fizyolojik akıntılardan farklı bazı özellikleri vardır: Daha bol miktardadır, kötü, rahatsız edici kokusu olabilir ve koyu kıvamlıdır. Bazen süt kesiği kıvamında olabildiği gibi bazen de köpüklü ve bol sarı-yeĢil renktedir. Vajinit ve servisitlerin en önemli bulguları, normalden farklı yapıda olan yani fizyolojik olmayan patolojik vajinal akıntılardır. Patolojik vajinal akıntılar kiĢide bir hastalık olduğunu gösterir. Klinikte en sık üç ana tip vajina enfeksiyonu (vaginit) ile karĢılaĢılır. Bunlar bakteriel vajinozis, kandidiazis ve trichononas vajinalis enfeksiyonlarıdır.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir