Kızamıkçık Hastalığı Nedir?

Kızamıkçık Hastalığı Nedir?

Kızamıkçık Hastalığı Nedir

Kızamıkçık Hastalığı Nedir

Kızamıkçık Belirtileri: Halk arasında 3 günlük kızamık olarak bilinir. Kızamık gibi belirli bir virüsün yaptığı bir hastalıktır. Klinik belirtileri çok ağır değildir, ancak gebelikte geçirilen kızamıkçık bebekte ağır bozukluk ve sakatlıklara neden olur. Bu yönü ile hastalığın toplumsal önemi büyüktür.

Hastalık damlacık yolu veya direk temas ile bulaşır. Bulaşıcılık süresi döküntüden 1 hafta öncesinden 2 hafta sonrasına kadar uzayabilir.

Kuluçka dönemi 16-18 gündür. Çocuklarda döküntüden önce çok fazla bulgu saptanmaz. Kızamıkçığın tipik bulgusu kulak arkası ve boyundaki bezelerin şişmesi ile birlikte yüzden başlayan, vücuda yayılan ve 3 gün süren döküntüdür. Döküntüler kızamığın aksine pembe, gül rengidir. Kızamıkçıkta ateşe pek rastlanmaz. Hastanın genel durumu genellikle iyidir.

Birçok viral döküntü kızamıkçık döküntüsüne çok benzer, bu nedenle kızamıkçık tanısı kolayca konamaz, kesin tanı için kan testleri yapmak gerekir. Kızamıkçığın ciddi bir hastalık olmaması, genellikle hiçbir sorun yaratmadan iyileşmesi doktorları kan testi yapmaktan alıkoyar.

Çocukluk çağında geçirilen kızamıkçık ciddi sorunlar yaratmamasına karşın, gebeliğin ilk 8-12. haftasında annenin kızamıkçık geçirmesi bebeğin sakat doğmasının en önemli nedenidir. Bu dönemde geçirilen kızamıkçık düşüklere ve ölü doğumlara da yol açabilir.

Kızamıkçık geçiren bir çocuğun gebe bir kadınla aynı ortam-da bulunması çok risklidir. Böyle bir riskin gerçekleşmesi halinde gebe kadının doktoru ile görüşmesi şarttır. Çoğu gebe kalma yaşındaki kadının kızamıkçığa karşı bağışık olması sevindirici olmasına karşın bu durumun kanıtlanması gerekir. Çocukluk döneminde kızamıkçık aşısı yapılmış olan kızların böyle bir sorunla karşılaşmayacak olmaları sonraki nesiller açısından önemlidir.

Kızamıkçık geçiren annelerden doğan bebeklerde körlük, sağırlık, kalp kapak bozuklukları ve zeka geriliği olma olasılığı fazladır. Doğumsal kızamıkçıkta ölüm oranı yeni doğan döneminde % 5-6 kadardır. İlk yılın sonunda bu oran % 25-30’a kadar çıkar.

Kızamıkçık Tedavi: Çocukluk çağındaki kızamıkçık genellikle tedavi gerektirme-den, kendiliğinden iyileşir. Kızamıkçık döküntü başlamadan bir hafta öncesinden döküntü çıktıktan en az 4 gün sonrasına kadar bulaşıcıdır. Okul doktorları kızamıkçık çıkaran çocukların 1 hafta okula gelmemelerini isterler.

Korunma: Bir-on iki yaş arasındaki tüm sağlıklı çocuklara kızamıkçık aşısı yapılması en uygun korunmadır. Özellikle gebeliğin ilk 12 haftasında gebe kadınların kızamıkçık geçiren çocuklarla teması önlenmelidir.

Kızamıkçık çıkaran bir çocukla farkına varmadan aynı ortamda bulunan bir gebe kadın risk altındadır. Böyle bir durumda gebe kadında kan kızamıkçık antikor düzeyine bakılır. Bu düzeyin yüksek bulunması annenin bağışık olduğunu ve tehlike bulunmadığını gösterir.

Gebe kadında başlangıçta düşük olan antikor düzeyinin sonradan yükselmesi tıbbi kürtajı gerektirir. Kürtajı reddeden ailelerde, gebelere immunoglobulin yapılır. Kızamıkçık aşısı gebelere kesinlikle yapılmaz.

Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir