Kürtaj Yapmak Caiz Midir?

 

Kürtaj Yapmak Caiz Midir?

Kürtaj Yapmak Caiz Midir?

Kürtaj Yapmak Caiz Midir?

Kürtaj yapmak caiz midir? İmam-ı Gazali ve bir çok Maliki mezhebi alimlerine göre ciddi bir mazeret olmadan ceninin ilk günlerinde de olsa kürtaj yapmak haramdır. Nitekim İmam-ı Gazali İhyau’ulumi’ddin isimli eserinde şöyle buyurmuştur: “Çocuk düşürme, meydana gelen bir varil& karşı işlenen bir cinayettir. Bu varlığında kir çok mertebeleri vardır. Bunların birincisi, erkeğin menisinin kadının rahmine girmesi, kadının menisi ile karışması ve canlanmaya hazır olmasıdır ki, bunu bozmak ve bu canlanmanın önüne geçmek, cinayettir. Bu su damlası nutfe, sonra Alak pıhtısı, sonra et parçası haline gelirse onu düşürmek daha büyük bir cinayet olur.

Eğer ruh üflenir, organları belirirse cinayet daha da artar. Hele çocuk ana rahminden diri olarak düşüpte sonra ölürse, bu cinayetlerin en büyük şekli olur:”

Hanefi mezhebine göre; hamile bir kadının çocuğunu düşürmesi veya aldırması, çocuğun şekillenmesine kadar mübahtır. Çocuğun şekillenmesi ise yüz yirmi günden sonra olur. Şekillenmek ise ruh üflenmesidir. Ama yine de yüz yirminci güne kadar çocuğun özürsüz olarak düşürülmesi veya aldırılması mekruhtur. Buradan da anlaşıldığına göre, çocuğu özürsüz olarak düşüren veya aldıran kimseler günahkar olurlar. Hanbeli mezhebinin muteber gördükleri görüşte bu şekildedir.

Şafii mezhebine göre, erkeğin menisinin kadının rahmine yerleşmesinden sonra kırk gün, kırk iki gün veya kırk beşinci günden önce çocuğu düşürmek veya aldırmak, anne ve babanın rızasının olması şartıyla keraheten mekruhtur. Kırkıncı günden sonra çocuğu düşürmek veya aldırmak mutlak olarak haramdır.

Maliki mezhebine göre, erkeğin menisinin kadının rahmine yerleşmesinden sonra, kırk gün içinde çocuğu düşürmek veya aldırmak mekruhtur. Ruh üflendikten sonra çocuğu düşürmek veya aldırmak haramdır.

Hülasa bütün bu görüş ve tercihlere rağmen, ben İmam-ı Gazali’nin görüşüne meyilliyim. Velev ki kadının hamile kalmasının ilk günü olsa dahi, o çocuğu düşürmek veya aldırmak iyi değildir.

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir