Temas Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

Temas Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

Temas Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

Temas Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

Temas Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Bulaşıcı hastalıkların birçoğu tokalaşma, öpüşme, sarılma gibi yakın temas yolu ile insanlara bulaşmaktadır. Sadece grip değil; verem, uçuk. suçiçeği, soğuk algınlığı gibi birçok hastalık bu yolla geçmektedir. Temas yolu ile bulaşan hastalıklar, özellikle enfeksiyon bulgular’ olan kişilerle sosyal temastan bulaşmaktadır. Bu nedenle yanak yanağa öpüşme sırasında solunum yolları salgıları ile doğrudan temas sağlandığından enfeksiyon bulgular’ olan kişilerin bundan kaçınması; tokalaşma, sarılma gibi yakın temas içine girmemeleri önem taşımaktadır.

Temasla bulaşan hastalıkların genel Özellikleri şunlardır:

• Bulaşma genellikle insandan insanadır.

• Kişisel hijyenle bağlantılıdır. Su ve sabunla temizlenme alışkanlığı ile bulaşma en aza indirilebilir. Temas yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için;

• Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı bulunan kişilerle tokalaşma, sarılma ve yanak yanağa öpüşmeden kaçınılmalıdır.

• Kapalı alanlarda enfeksiyon bulgusu olan kişilerle temas edilmemelidir.

• Aşı yaptırılmalı ve tedavi olunmalıdır.

• Kişisel hijyene gereken önem verilmelidir.

Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara (bit, pire, kene, sinek vb.) vektör denilmektedir.

Vektörlerle bulaşan önemli hastalıklardan bazıları şunlardır:

• Tifo, kolera, dizanteri, trahom (karasineklerle)

• Sıtma (sivrisineklerle)

• Şark çıbanı, tatarcık humması (tatarciklarla)

• Tifüs, riketsiya hastalığı (bitlerle)

• Veba (pirelerle)

• Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (kenelerle)

Vektörlerle bulaşan hastalıkların genel özellikleri şunlardır:

• Bu hastalıklarda bulaşma için ara canlıya (vektör) ihtiyaç vardır.

• Vektörlerle bulaşan hastalıkların dağılımı bölgesel özellik gösterir. Çünkü vektörler değişik coğrafya ve iklim özelliklerinde yerleşme ve yaşama özelliğinde

• Sıklıkla endemik olarak bulunurlar. Vektörlerin ve hastalığın mevcudiyeti devam ettikçe hastalıktan  Korunmanın en önemli ilkesi, buluşma aracı olan vektörün ortadan kaldırılmasıdır.

Vektörlerle bulaşan hastalıklardan korunma yolları şunlardır:

• özellikle kırsal kesimlerde vektörler önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır, Bölge halkına yönelik sağlık eğitimi verilerek vektörlerin hastalıkları bulaştırmadaki rolü anlatılmalıdır. Ayrıca topluma vektörlerle savaş yöntemleri öğretilmelidir.

• Bataklıklar kurutulmalı, gübrelik ve çöplükler kontrol altına alınmalı,gıda maddeleri sağlık koşullarına uygun olarak üretilip saklanmalıdır.

• Başıboş hayvanlar kontrol altına alınmalıdır.

• Aşısı olan hastalıkların aşılaması yapılmalıdır.

• Vektörle bulaşan hastalıkların bazıları ulusal (veba, sarıhumma, sıtma, kalaazar), bazıları uluslararası (veba, lekeli humma, sarıhumma) bildirimi zorunlu hastalıklar olduğu için bildirimleri mutlaka yapılarak gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Kene ısırması durumunda müdahale mutlaka sağlık kuruluşlarında hekimler tarafından yapılmalıdır.

Hayvanlardan insanlara Bulaşan Hastalıklar
Hayvanlardan insanlara Bulaşan Hastalıklar

Hayvanlardan insanlara Bulaşan Hastalıklar

Besin ve güç kaynağından yararlanılan birçok hayvan, insanda çeşitli hastalıklara neden olabilir. İnsan ve hayvanların ortak hastalıklarına zoonoz adı verilmektedir. Hastalık, hayvan et ve derilerine temasla, etlerin yenmesi, süt ve süt ürünlerinin kullanılmasıyla bulaşabilmektedir. Ayrıca hayvan ısırıklarıyla da bu hastalık oluşabilmektedir. Her zoonoza ayrı bir hayvan neden olmaktadır. Örneğin ruamda atlar hastalık nedeni iken brusellada sığır, koyun, keçi, domuz ve at kaynak olmaktadır. Hayvanlardan bulaşan hastalıklardan bazıları şunlardır: Kuduz, veba, brusella, şarbon, ruam, kuş gribi, kist hidatik. Genel olarak bulaşıcı hastalıklar için uygulanan mücadele yöntemleri, zoonozlar için de geçerlidir. Bunlara ek olarak hasta hayvanlar öldürülmelidir. Ayrıca hayvanlarla insanların ortak hastalıkları olması nedeniyle korunmak için yapılacak çalışmalarda veterinerlerle de iş birliği gerekmektedir.

Zoonozlarla mücadelede yapılması gereken çalışmalar şunlardır:

• Bir zoonoz vakası tespit edildiğinde veterinerle iş birliği yapılarak kaynağa yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

• Özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler aksatılmadan yürütülmelidir. Burada da veterinerlerin iş birliği gerekli ve önemlidir.

• Hastalığa maruz kalan insanlar tedavi edilmelidir.

• Vektörler ve kemiriciler le etkin bir mücadele yapılmalı ve bunlarla temas önlenmelidir.

• Hayvanlara düzenli olarak kuduz ve şarbon aşısı uygulanmalıdır.

Ek Bilgi

Kuduz: Köpek, kedi, tilki vb. memeli hayvanlardan ısırma, tırmalama veya salya yolu ile insana geçen; genellikle çırpınma, sudan korkma şeklinde beliren ve zamanında aşı yapılmazsa ölümle sonuçlanan bir hastalıktır.

Veba: Hasta farelerden insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.

Şarbon: Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli bir hastalıktır.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir