Vücudumuzdaki Kemik Çeşitleri

Vücudumuzdaki Kemik Çeşitleri

<b>Vücudumuzda bulunan başlıca kemikler ve isimleri</b>

Vücudumuzda bulunan başlıca kemikler ve isimleri

Kemikler çok sert bir yapıya sahip olmalarına karşın çokta esnek bir yapıya sahiptirler. Kemiklerin sertliği içerisinde bulunan fosfor, kalsiyum ve diğer minerallere bağlı iken, esnekliği ise içerisinde bulunan kollajen liflerine bağlıdır. Bu mineraller ve kollajen lifleri bir denge içerisindedir ve bu dengeden sapma durumlarında çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. .Kemiklerde;

  • Kemik zarı
  • Eklem kıkırdağı
  • Süngerimsi doku
  • Sert kemik dokusu
  • Kırmızı kemik iliği
  • Sarı kemik iliği
  • Kemik zarı
  • Kan damarları
  • Sinirler bulunur.

İnsanlar, bebekliğinde 300’ün üzerinde kemiğe sahiptir ve büyüyüp gelişimini tamamlayana kadar bu kemikler kaynaşır ve birleşir. Dolayısıyla yetişkin bir insanın kemik sayısı 206 dır.Vücudumuzda başlıca 3 çeşit kemik türü vardır. Bunlar kısa, uzun ve yassı kemiklerdir.

Uzun kemikler

Uzun kemiklerin uzunluğu kalınlığından daha fazladır ve silindir şeklini anımsatır. Uzun kemikler kol ve bacaklarda bulunur. Bunlar kol kemiği (humerus), dirsek kemiği (ulna), ön kol kemiği (radius), uyluk kemiği (femur), kaval kemiği (tibia), baldır kemiği (fibula) ve köprücük kemiği (clavicula) dır. Uyluk kemiği (Femur) insan vücudunda var olan en uzun kemiktir. Köprücük kemiği yatay pozisyondaki tek uzun kemiktir.

<b>Kol kemiği (Humerus) (Uzun Kemik)</b>

Kol kemiği (Humerus) (Uzun Kemik)

Kısa kemikler

Kısa kemiklerin boyu ve kalınlığı neredeyse birbirine eşit yapıdadır. Kısa kemikler dışarıdan bir kemik zarı ile kaplıdır. Kısa kemikleri çevreleyen kemik zarının hemen altında sert kemik, orta kısmında ise süngerimsi kemik vardır. Süngerimsi kemik yapısında kırmızımsı kemik iliği bulunur. Kısa kemiklerde kemik kanalı yoktur. El ve ayak parmaklarındaki kemikler kısa kemiklerdir.

<b>El kemikleri</b>

El kemikleri

Yassı kemikler

Yassı kemiklerin, boyu ve genişliği kalınlığından daha fazladır. Göğüs (Thorax), kafatası(cranum), kaburga (sternum) ve kürek (scapula) yassı kemikler için örnek olarak sıralanabilir. Yassı kemiklerin, kemik zarının hemen alt kısmında sıkı bir kemik dokusu bulunur ve bu dokunun orta kısmında süngerimsi yapıda kemik doku vardır. Bu doku kırmızı kemik iliği ile kaplıdır. Bu kemik yapısında sarı kemik iliği bulunmaz.

<b>Kafatası (Cranum) (Yassı Kemik)</b>

Kafatası (Cranum) (Yassı Kemik)

Not:

Kırmızı kemik iliği: Kan ürettiği için kırmızı renktedir. Seri bir şekilde kan üretir.

Sarı kemik iliği: İnaktif kemik iliğidir. Kazalar gibi kan kayıplarında kırmızı kemik iliğine dönüşerek kan üretir.

Etiketler: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir