Blog Archives for tag ateist ünlüler

Ateist Nedir? (Tanrıtanımazlık)

Ateist Nedir? (Tanrıtanımazlık) İnanmanın çeşitli biçimlerinden biri de tanrıtanımazlık yani ateizmdir. Ateizm, tanrının ve yaratıcı gücün varlığına inanmamaktır. Ateizm terimi, öncelikle felsefi bir kavram olup tanrı inancı karşısında tepkisel bir düşünceyi dile getiren dünya görüşünün ismidir. Çok yaygın olmasa da tarih öncesi dönemlerden bugüne dek Karl Marx (Karl Marks), Feuerbach (Feurbah), Nietzsche (Nice), Jean Paul Sarte (Can Pol Sart) gibi bazı filozoflarca da savunulan, marjinal bir görüştür. 20. yüzyılın ilk yarısında, tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar yaygınlaşmıştır. Ateizmin günümüzde eski gücünden uzaklaştığı ve giderek felsefi dayanaklarını yitirmekte olduğu söylenebilir. Ateist düşüncenin çıkış noktası, üç semavi dinin tanrı anlayışının reddedilmesidir…. Devamını oku »