Blog Archives for tag Yesevilik hakkında bilgi

Yesevilik

Yesevilik Nedir?

Yesevilik Nedir? Yesevilik. Hoca Ahmet Yesevi’nin görüş ve duşuncelen çerçevesinde oluşmuş tasavvuf’ bir akımdır. Bu ünlü mutaaavvıf X. yüzyılın sonlarında Batı TUricıstan’da bulunan Yesi şehnnin Say-tam kasabasında dünyaya gelmiştir. Dönemin meşhur mutasavvıll olan Arslan Baba’dan ders almıştır İlim öğrenmek ve kendini geliştirmek için Buhara’ya gitmişti( Buranın unlu biri olan Yusuf Hemodanı’den ilim tahsil etmiştir. Hocası Arslan Baba’nın velatindan sonra Yesi’ye dönen Ahmet Yesevi pek çok öğrenci yetiştirmiştir Hayatını ilme, öğrenci yetiştirmeye adamış. 1166 yılında Yesi’de vefat etmiştir. Hoca Ahmet Yesevi, halkı dini ve ahlaki konularda aydınlatmayı. insanlara faydalı olmayı amaç edinmiştir 0 bir tebliğci, alim, bilge bir insan olarak… Devamını oku »