Dünyanın Yedi Harikası

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI

Dünyanın yedi harikası, tamamının insanoğlu tarafından inşa edilen, olağanüstü olan antik yapı ve yapıtlardır. Antik dönemin yedi harikası olarak da bilinmektedir. Çünkü biri hariç diğerleri günümüze ulaşamamıştır. Bu kavram ilk olarak ünlü tarihçi Herodot tarafından ortaya atılmıştır. Günümüzde kabul edilen yedi harika milattan önce ikinci yüzyılda belirlenmiştir.

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI NELERDİR Bu listede Keops piramidi, Babil’in Asma Bahçeleri, Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, İskenderiye Feneri, Kral Mausollos’un Mezarı ( Halikarnas mozolesi ) , Artemis Tapınağı bulunmaktadır. Bunlardan yalnız Keops piramidi günümüze kalan harikadır. Tüm bunlar dışında dünyanı yeni belirlediği bir de dünyanın yeni yedi harikası da mevcuttur. Dünyanın yedi harikaları ( antik dönemin yedi harikaları) yapı ve eşsiz oluşlarından dolayı bu özel durma layık olmuşlardır. Ancak Keops Piramidi hariç diğerleri yıllara direnememiş, deprem ve yangın gibi olaylar sonucu yok olmuş ya da ufak tefek parçalar bırakmışlardır gerilerinde.

KEOPS PİRAMİDİ Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit; Mısır’ın başkenti olan Kahire’nin bir parçası olan Gize’yi çevreleyen antik “Gize mezar kentinde” bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve büyük olanıdır. Milattan öce 2551-2560’lı yıllarda yapılmıştır. Mısır firavunu Khufu adına yapıldığı düşünülmektedir. Yapımı yaklaşık olarak 20 yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. 20. Yüzyıla kadar hacim ve kütle bakımından dünyanın en büyük yapısı olmuştur. Bu 3800 yıl demek. Ve yükseklik rekoruda 4000 boyunca kırılamamıştır. Orijinal halinde dış kısmı taş bir kaplamaya sahipken bin yıllara her ne kadar meydan okusa da rüzgar gibi doğal etkenlerden dolayı bu kaplama aşınmış ve kaybolmuştur. Yapım şekli ve özellikleri bakımından günümüzde dahi tam olarak aydınlatılamamış bilgilere sahiptir. Mimarisinde bulunan matematiksel oranlar ve coğrafi konumunun özelliklerinin sırrı büyük bir şaşkınlık uyandırmakta. Ve o zamanlarda nasıl yapılabildiği tam aydınlatılamamıştır. Hala tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak dünya yedi harikasından biri olarak ayakta durmaktadır.

BABİLİN ASMA BAHÇELERİ Babilin asma bahçeleri günümüze kalan hiçbir izi yoktur lakin edebiyatçıların ve bazı tarihçilerin betimlemeleri ile akılda kalan bir eserdir. Milattan önceki devirlerde yapılmıştır. Rivayetlere göre Suriye- Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Mezopotamya bölgesinde inşa edildiği düşünülmektedir. Babil kralı Nebuchadnezzar tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Babil şehri anlatılanlar ölçüsünde ve tarihçilerin aktardığına göre zamanın da dünyanın en ihtişamlı şehriymiş. Babilin asma bahçeleri de bunun bir örneği. Bir efsaneye göre Kral Nebuchadnezzar karısı Amyitis için yaptırdığıdır. Kraliçenin ana vatanı yemyeşil, engebeli bir ülkeymiş ve hep oranın özlemi içinde varmış. Tabi ki babil coğrafi konumundan ötürü öyle bir yer değil. Lakin kral karısı için asma bahçelerini yaptırmayı karar alır ve büyük teraslar ve teraslarda akan sular, yapay dağlar yaptırmış. Asma bahçelerinin bu şekilde ortaya çıktığı söylenmekte. Cennet bahçesi gibi tabirler mevcut dünya tarihinde. Bu yüzden dünyanın yedi harikası listesinde bulunmakta. Mimari yapısı Yunan coğrafyacı Strabo’nun anlattığına göre, bahçeler birbiri üzerin de yer alan ve yükselerek kübik şeklindeki direklerden meydana geliyordu. İçlerinin ise çukur olduğunu ve ağaç yetiştirmek için toprak ile dolu olduğunu söylüyor. Üst katlarda ki bahçelerin sulanması için Fırat nehrinden pompa sistemi ile su taşındığını belirtmiştir. Daha ilerleyen zamanlarda istilalar ile tahrif olduğu ve en son milattan sonra 5. Yüzyılda Perslerin saldırısı ile Babil şehri ile birlikte kumlar altında kaldığı düşünülmektedir.

ZEUS HEYKELİ Zeus heykeli milattan önce 450 yılında yapılmış ve Yunanistan da Olmpia ( Olimpos ) ‘ da konumlandırılmıştır. Yunanların baş tanrısı olan Zeus adına yapılan bir heykeldir. 7 metre genişliğe ve 12 metre yüksekliğe sahiptir. Günümüzde pek bir parçası kalmamakla birlikte Paris de bir müze de bazı parçaları bulunmaktadır. Yapıldığı zaman düşünülünce oldukça muntazam bir eser olan Zeus heykeli milattan sonra 2. Yüzyıl da bir çok bilge tarafından dünyanın yedi harikasından biri olarak seçilmiştir.

RODOS HEYKELİ Rodos heykeli Yunan krallığı zamanında, milattan önce 300 – 400 yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir. Heykel adından da anlaşılacağı üzere Rodos adasında, adanın girişinde bulunduğu ve limanın kapısı görevini üstlendiği söylenmektedir. 32 metre yüksekliğinde ve yapımında tunç kullanıldığı düşünülmektedir. Rivayetlere göre iki iskeleyi de birbirine bağlayan bir konumda bulunduğu belirtilmektedir. Adaya gelebilecek saldırılara karşı koruyucu olduğu düşünülmekteydi. Ancak milattan önce 250 yıllar arasında oluşan büyük bir deprem sonucu Rodos Heykeli en hassas yeri olan dizlerden kırılarak tamamen yok olmuştur.

İSKENDERİYE FENERİ İskenderiye feneri 117 metre yüksekliğinde bir deniz feneri. İskenderiye limanında bulunduğu düşünülmekte. Gemilere geceleri limanı belli etmek için ateş ile göstergeydi. Aynı zamanda gündüzleri de belli olsun diye en tepe de tunçtan yapılan gizemli bir ayna vardı. Hatta bu ayna ile savunma da yapıldığı söylentiler arasındadır. Güneş ışığını toplayan aynı ile düşman gemilerine yansıtarak gemilerin yakıldığından bahsedilmektedir. Bu fener ışığı yansıtan aynanın 50 kilometre kadar etkili olduğu söylenmekte ve fenerin en gizemli yanını barındırmaktadır. İlk yapımında fenerin damında veya tepesinde Poseidon’un bir heykeli olduğu söylenmektedir. Deprem, bakımsızlık ve ihmaller soncu iyice harabeye dönen fener 1300’lü yıllarda Memlük Sultanı Kayıtbay tarafından Kayıtbay Kalesi yapımında taşları kullanıldı ve ortan kayboldu.

HALİKARNAS MOZELESİ Halikarnas mozolesi bir diğer adı ise Kral Mausollos’un Mezarı milattan önce 350 yıllarda şuanki adı Bodrum olan o zamanlar Halikarnas civarlarında yapılmıştır. Yunan ve Mısır mimarisi harmanlaması ile oluşturulan bir anıt mezardır. Taban boyutları 32 metreye 38 metre olan anıt mezar 55 metre yüksekliğindeydi. Mozele bir çok irili ufaklı heykel ile süsü haldedir. Birçok bilge ve tarihçi tarafından onayı dünyanın yedi harikası içine girmiştir. 15. Yüzyıldan önce bir deprem sonucu çökmüştür.

ARTEMİS TAPINAĞI Artemis tapınağı Efes’te bulunan antik kentte bulunan tapınağın temelleri milattan önce 7. Yüzyıla dayanmaktadır. Tamamen mermerden oluşan tapınaktan günümüzde birkaç parça mermer kalmıştır. Yunan Tanrıçası Artemis adına yaptırılan mimari yapı tapınak ve pazar yeri olarak kullanılıyordu. Tahminlere göre 100 metreye 60 metreydi ve 120’den fazla sütundan oluşmaktaydı. Yapılan kazı araştırmaları sonucu bazı sütunlar British Meseum’a götürüldü. İzmir, Selçuk’ta ise sağlam duran 2 sütun mermer bulunmaktadır.

DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI Tüm bunlar dışında bir de Dünyanın Yeni Yedi Harikası adından antik harikalara alternatif harikalar oluşturmuştur. Dünyanın her yerinden insanları 6 yıl boyunca cep telefonları ve internet aracılığı ile oylaması sonucu oluşturulmuştur. Fakat resmiyet kazanmamıştır. Bu yeni harika listesinde; Ürdün’de bulunan Petra Antik Kenti, Brezilyada ki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru da bulunan Machu Pichu Antik Kenti, Meksika’daki Chichen Itza Piramidi, İtalya’nın Roma kentindeki Kolezyum ve Hindistan’daki Taç Mahal anıt mezarı bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir