Nakşibendilik Nedir?

Nakşibendilik Nedir?

Nakşibendilik Nedir

Nakşibendilik Nedir

Kültürümüzde etkin olan tasavvuf” yorumlardan bin olan Nakşibendıtık. Muhammed Bahauddin Nakşıbend föl 1389)°in görüşleri doğrultusunda oluşmuş bir tasavvuf’ düşünce akımdır Muhammed Bahauddin Nakşibend Buhara yakınlarındaki Kasr-lArifan köyünde dünyaya gelmiş-tir. Türbe haline getirilen mezarı Buhara’dadir
Tasavvufi hayatın yoğun olarak yaşandığı bır çevrede doğmuş olan Muhammed Bahauddın Nakşıbend, tasavvuf alanında eğıtım almıştır. Sade bir hayat yaşamış, haramlardan ve kötülük-lerden uzak durmuştur Tasavvuf alanında yoğunlaşmış, derın bilgı sahibi olmuş, çevresindeki insanları da ırşat etmıştir Yaptığı sohbetlerde insanlara Islam’ın ıman ve Ibadet ilkelerini, tasavvufun inceliklerini anlatmıştır. Nakşibendiliğe göre insan hem dunyevi sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeli hem de Allah”, her an hatırında tutmalıdır Kalbi kötü duygu ve düşüncelerden arındırmalı, dini ernirten yarına getırmelidır Nakşıbendılıkte zikre de önem verilir Allah ı çok zikreden kişinin, onun sevgi-sini kalbine yerleştıreceğıne ve bunun da kişiyi kötülüklerden koruyacağına inanılır. Nakşibendi-liğe göre zikrın gizlice. kalpten yapılması esastır.’ Nakşibendilik Anadolu, Türkistan ve Hindistan başta olmak üzere geniş bir coğrafyada taraftar bulmuş, pek çok insan tarafından benimsenmiştir

Etiketler: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir