Yesevilik Nedir?

Yesevilik Nedir?

Yesevilik

Yesevilik

Yesevilik. Hoca Ahmet Yesevi’nin görüş ve duşuncelen çerçevesinde oluşmuş tasavvuf’ bir akımdır. Bu ünlü mutaaavvıf X. yüzyılın sonlarında Batı TUricıstan’da bulunan Yesi şehnnin Say-tam kasabasında dünyaya gelmiştir. Dönemin meşhur mutasavvıll olan Arslan Baba’dan ders almıştır İlim öğrenmek ve kendini geliştirmek için Buhara’ya gitmişti( Buranın unlu biri olan Yusuf Hemodanı’den ilim tahsil etmiştir. Hocası Arslan Baba’nın velatindan sonra Yesi’ye dönen Ahmet Yesevi pek çok öğrenci yetiştirmiştir Hayatını ilme, öğrenci yetiştirmeye adamış. 1166 yılında Yesi’de vefat etmiştir.
Hoca Ahmet Yesevi, halkı dini ve ahlaki konularda aydınlatmayı. insanlara faydalı olmayı amaç edinmiştir 0 bir tebliğci, alim, bilge bir insan olarak çevresindeki insanları irşat etmiş. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında önemli rol oynamıştır Onun dergahında yetişen öğrenciler de Türk illerine dağılarak insanlara İslam’ı anlatmışlardır.

Hoca Ahmet Yesevi’nin güzel ahlaki ve dini’ değerleri konu alan şiirlerine hikmet adı verilir. O; şiirleri, sohbetleri, kişiliğiyle halk arasında çok sevilmiş. Türkistan” lakabıyla tanınmıştır. Kur’an ve sünnete uygun yaşamak, dünya malına ve zevklerine değer vermemek, erenlerin sözünden çıkmamak, züht ve takvaya önem vermek Yesevilik düşüncesinde yer alan temel ilkelerdendir. Ayrıca bu düşünce akımında insan-Allah ilişkisinin önemli bir yeri vardır. Buna göre insan her an Yüce Allah’a yaklaşma gayreti içinde olmalıdır. Allah’tan korkmalı fakat hiçbir zaman ondan ümidini kesmemelidir. Her an Allah’ ı zikretmeli, sürekli Allah’a kavuşacağı zamanı düşünmelidir.
Yesevilik Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yayılmış, taraftar bulmuştur. Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Geyikli Baba gibi mutasavvıflar hem İslamiyetin hem de Yesevilik düşüncesinin Anadolu’da yayılmasında etkili olmuşlardır. Ahmet Yesevinin şiirleri Divan-ı Hikmet adli eserde toplanmıştır. Bu eser Türk-İslam kültürü açısından oldukça önemli bir kaynaktır.

Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir