Ülkemizde Tarım ve Sorunları

Ülkemizde Tarım ve Sorunları

Dünyada ve ülkemizde tarımda çevre kirliliği ve yanlış tarım politikaları yüzünden birçok sorun yaşanmaktadır. Sorunlar sadece bunlardan ibaret değildir. Toprak ve denizler en önemli nimetlerden olup birçok faktör daha tarımdaki verimi düşürmektedir.Ülkemizde Tarım ve sorunlarını şöyle sıralayabiliriz; *Çevre kirliliği, * Sanayileşme, * Yanlış tarım politikaları, * Tohumda dışa bağımlılık, * Yanlış ekim biçimleri, * İklim değişiklikleri ile yağmur ve karın azalması sonucu az veya yanlış sulama yapılması, *Yeraltı ve yerüstü sularının tüketilmesi, *Yanlış tarım teknikleri, *Çiftçinin eğitilmemesi, *Çiftçi kredi ve sigortalarında tapu şartının aranması, * Bilinçsiz ilaç, hormon ve gübre kullanımı, *Bakımsızlık,

*Hammadde benzin, mazot ve elektrik giderlerinin pahalı oluşu, *Hayvan ve tarımsal bitkilerde salgın hastalıklar, *Yangınlar, *Doğal afetler, *Kolay bozulabilen ürünlerin (süt, kaymak vb.) köylerden merkeze günlük ulaştırılamaması, *Hava kirliliği sonucu tarlanın yeterli oksijen alamaması, *Yabani hayvanların özellikle yaban domuzunun verdiği zararlar, *Çiftçinin toprağı yeterince tanımamasıdır. Ülkemizde Tarım ve sorunlarını yeterince iyi araştırıp, hangi sebze ve meyve hangi çeşit toprakta daha verimli olur, araştırılmaması, (örneğin çilek kumlu toprakta daha verimli olur.) * Susuz tarım hakkında çiftçinin bilgilendirilmemesi, *Ağaçların yaşlanması. Yaşlanan meyve ağaçlarının kesilip yerine yenisi dikilmelidir. Yeni dikilen ağaçlarda 3 sene içerisinde verim alınabilir. *Ağaç köklerine bilinçsizce sebze dikilmesi, * Ağaç köklerinin ıslatılıp kazma kürekle altlarının açılması zor geldiğinden çapa makineleri ile ağaç altları açılmaktadır. Bu eğer ağaçlar küçükse köklerine zarar vermekte verim düşüp ağaçlar kurumaktadır. *Ağaçlara her yıl budama yapılmaması,

*Gençlerin okuması ve şehirlere göç etmesi, köyde kalan yaşlılarında tarımla uğraşamaması, *Tarlaların miras yoluyla küçülmesi ve arsa olması, *Arıların su bulamaması, *Arıların ses ve gürültülerden dolayı rahatsız olup yeterli bal üretememeleri, *Denizlerdeki kirlilikler, *Deniz ve göl sularının doğanın dengesi bozulduğu için fazla ısınması ve balıkların erken soğuk sulara göç etmesi, *Yanlış avlanma sonucu balıkların ve suların zarar görmesi, * Avlanma yasağı ve yasak av biçimlerine rağmen kaçak avlanmanın önlenememesi, *İpek börekçiliğinin belli bir bölgede yapılıp yaygınlaştırılmaması, *Yerel yönetimlerin ücretsiz olarak yaptıkları kapalı su kanallarının suyu etrafa sızdırmaması ve birçok yabani ot ve çiçeğin yeşermemesi,

Ülkemizde Tarım ve Sorunları  *Bozulan toprak dengesi, *Terörden dolayı hayvanların dağlarda yaylalara çıkartılamaması, *Aracıların ürünleri çiftçiden ucuza alıp pahalıya vermesi , ürünün üreticiden tüketiciye ulaşana kadar birçok el değiştirmesi sonucu pahalıya gelmesi, * Köylerde altyapı, ısınma ve eğitim yerlerine olan ulaşım sorunu yüzünden eğitim döneminde köyleri terk edip sadece bahar döneminde gidiş geliş yapılmaktadır. Toprağa bağımlı kalınmayınca yeterli bakım ve ekim yapılamamaktadır. Köyler bir nevi yazlık haline dönmektedir.

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir