Vasip Şahin

Vasip Şahin Kimdir

Vasip Şahin 1964 yılında günümüzde il olan Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. Başarılı eğitim sürecinin devamı olarak 1985 yılında İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini başarı ile bitirmiştir. Üniversite hayatının ardından meslek hayatına 1986 yılında Erzincan kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Başarılı hayatının başlangıcında 1987 yılında bir yıllık süre ile İngiltere’de inceleme ve araştırma görevinde bulunmuştur. Kaymakamlık mesleğinin gerektirdiklerini üst düzey akademik yeteneğe sahip olma sosyal bilimler ile ilgili kendini geliştirerek bu alanda başarı sağlama, çevresini ve başkalarını etkileyebilen düşünce yapısını çevresine ve başkalarına söz ve yazı ile aktarmayı başaran, çevresindeki insanlar ile iyi iletişim kurabilen ve bu insanları anlayan süreklilik arz eden yeniliklere açık bir şekilde yaratıcı kişilik sahibi olan iş planlama ve uygulamada sürekli başarıyı izleyen yönetici kişilik özelliklerine sahip olan bir yapı kazanarak 1989 yılında bu özelliklere sahip olduğunun bilincini ortaya koyabilmek için Küre kaymakamlığında göreve başlamıştır. Vasip Şahin mesleki değerlere bağlı kaymakamlık görevi üstlenmiş olduğu ilçede yasaların uygulanmasını sağlama konusunda başarılı çalışmalar sergileyerek kısa zamanda halkın ve yerel yönetimin ilgi odağı olarak sözü geçen söylediği dinlenilen ve çevresini en iyi şekilde etkileyen bir kaymakam olmuştur.

İl yönetimini üstün yetenekleri ile etkileyen valinin emirlerini başarılı şekilde uygulayarak ilçenin il bazında sayılı ilçelerden olmasını sağlamıştır. İlçede mevcut olan kamu kurumlarının çalışmalarını kurumlar arası bağ kurarak iş güdümlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Kaymakamın sahip olması gerektiği tüm özellikleri kişilik yapısında toplayarak halkın şikayetlerini içtenlik ile dinlemiş ihtiyaç duyulan konuları detaylı incelemeye alarak ihtiyaçların karşılanmasında gerekli konuları saptayarak bunların giderilmesi için tüm önlemleri almıştır. İlçe genelinde gerçekleşmiş olan resmi törenlerde başkanlık ederek varlığını en iyi şekilde ifade etmiştir. Kaymakamlık ilçede süresi içerisinde resmi ziyaretleri nezaket ve saygı kuralları içerisinde kabul ederek ilçenin yönetiminde en etkili unsur olmayı başarmıştır. Küre kaymakamlığının ardından 1990 yılında Pütürge kaymakamlığına atanan Vasip Şahin burada da en başarılı yönetim becerilerini ortaya koyarak kaymakamlığın mesleki gerekleri olan başkalarını etkileyebilen ve sahip olduğu düşüncelerini çevresine en etkili şekilde aktararak tecrübelerini ve yeteneklerini ilçe genelinde hissettirmiştir. İlçede iş planları yaparak en iyi şekilde uygulamaya koymuş kamu düzenini sağlamıştır. İlçede mevcut olan kamu kurumlarının işleyişlerinde etkili olacak tüm gereksinimlerini üst düzey yönetim olan valilik ile koordine ederek başarılı bir düzen oluşturmuştur. İlçede bulunan insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurarak sıkıntılı durumda olan herkesi ayrı ayrı dinlemiş ilçenin sevilen şahsiyetlerinden olmayı başarmıştır. Pütürge kaymakamlığından sonra başarılı çalışmalarını üst düzey yönetim olan valilik görevi ile devam ettirebileceğini kaymakamlığı sırasında yapmış olduğu çalışmalar ile göstermesinden dolayı 1992 yılında Muş vali yardımcılığına atanmıştır.

Buradaki yapmış olduğu çalışmalarda valinin sahip olması gereken donanıma ulaşmıştır ve valinin görevlerini gerektiği zamanlarda üstlenerek başarılı çalışmalarını burada da sürdürmüştür. Burada 2 yıl sürdürmüş olduğu vali yardımcılığı görevinin ardından 1994 yılında Mudurnu kaymakamlığına atanmıştır. Vasip Şahin burada da bir kaymakamın sahip olması gereken mesleki değerleri en iyi şekilde yerine getirerek alanında başarılı çalışmalar yapmıştır. İlçe halkını sürekli etkileyen düşünce yapısı ile örnek alınan sözleri ve belirtmiş olduğu hususlar konusunda dikkat toplayabilen çalışmalar ortaya çıkartmıştır. İlçe halkı ile sağlam bir iletişim kuran Vasip Şahin halkın ihtiyaçlarını anlama konusunda başarılı çalışmalar sergileyerek sürekli ilçe halkının desteğini almıştır. Mesleki değerlerin gereği olarak yeniliklere açık tavırları ilçe genelinde halk ve eğitim kurumları üzerinde etkisini göstererek yenilikçi fikirleri ilçe halkı ile beraber uygulamaya koymuş yaratıcı fikirleri sürekli değerlendirerek ilçenin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Yerel yönetimler ile olan ilişkilerini görevi süresince sıcak tutan Vasip Şahin ilçenin kamusal alanda gelişime muhtaç olan alanlarda belediyenin ve il özel idaresinin yanında sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak ilçenin kalınmasında önemli rol oynamıştır iş planlamalarını yerel yönetimler kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları yönetici kadroları ile birlikte planlayarak uygulama aşamasında üstün dayanışma özellikleri göstermiştir. Bu sayede yöneticilik özelliklerini en üst seviyede gösteren Vasip Şahin ilçenin gözde kişiliklerinden olmuştur. İlçenin gelişiminde önemli rol oynayan endüstriyel alandaki ve tarımsal alanda desteğe ihtiyacı olan halkı ve kuruluşları destekleyerek ilçenin genel yapısında önemli değişimler sağlamıştır.

Mudurnu kaymakamlığının ardından 1996 yılında Kızılcahamam kaymakamlığına atanmıştır. Buradaki çalışmalarında da daha önceki çalışmalarının tecrübeleri ile ilk fırsatta tüm kurum ve kuruluşlar ile yakın temasa geçerek ilk iş olarak sağlam bir iletişim kurmuştur. İlçenin gelişimi hakkında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri olan resmi kurum ve kuruluşların yönetiminde görev alan herkesi ayrı ayrı dinleyerek değişik bir ortam yaratmıştır. İlçede turizmin gelişmesi konusunda mevcut olan tesisleri destekleme aşamasında yapmış olduğu çalışmalarında yerel yönetimlerin de desteğini alarak turizm aşamasında gerekli yatırımlarda önemli adımlar atmıştır. Termal tesisleri geliştirilmesinde ve bu tesislerden faydalanmak isteyen turizm sektörüne katkısı bulunan yerli ve yabancı turistlerin bu tesislere kolay ulaşımını sağlamak için ulaşım alanına önemli adımlar atmıştır. Sivil toplum kuruluşlarından almış olduğu desteği ilçe halkının fikirleri ile birleştirerek yeşil alan oluşturma konusunda ve doğa varlıklarından turizm konusunda da kullanılabilecek olan kaynakları su yüzüne çıkartarak ilçe kalkınmasında yenilikçi fikirler geliştirmiştir. Sürekli halkın içine karışan ve halk adamı tiplemesini en iyi şekilde kendine yakıştıran Vasip Şahin bu bölgede yapmış olduğu çalışmalarının karşılığı olarak 2000 yılında Düzce vali yardımcılığına atanmıştır. Vali yardımcılığı görevinde kaymakamlık gereklerini vali yardımcılığı hizmetinde de etkili bir şekilde hayata geçirmeyi başarmıştır. Valinin görevlerinin bilincinde olarak il genelinde yapılacak girişimlerde valiyi destekleyici çalışmalar sergileyerek başarılı kişiliğini Düzce’de de göstermiştir. 2000 yılındaki atanmış olduğu vali yardımcılığı görevini Düzce ilinde 3 yıl boyunca başarılı bir şekilde yerine getirdikten sonra 2003 yılında bakanlık hukuk müşavirliğine ve aynı yıl içerisinde sivil savunma genel müdürlüğü daire başkanlığı görevine atanarak geçmişten gelen tecrübelerinin birikimi başarısının karşılığın almıştır.

Bu görevinin ardından 2 yıl başarılı çalışması sonucunda 2005 yılında iller idaresi genel müdür yardımcılığına atanarak geçmişin deneyimlerini iller genelinde de göstererek 2008 yılında 3 yıllık iller idaresi genel müdür yardımcılığının ardında iller idaresi genel müdürlüğüne genel müdür olarak görevlendirmesi yapılmıştır. Başarılı iller idaresi genel müdürlüğü görevinin devamı olarak 2010 yılında daha önce kaymakamlığını yapmış olduğu ve halkı tarafından sevilen ve sayılan bir kişilik olarak üst yönetimlerin taktirini toplayarak Düzce valisi olarak göreve başlamıştır. Kaymakamlığı döneminde yapmış olduğu çalışmalarını devam ettirmek amacı ile valilik görevi sırasında da tüm kurum ve kuruluşlar ile yakın temasta bir iletişim kurmuştur. 2 yıllık düzce valiliği görevinin ardından 2012 ağustos ayında ilçesinde kaymakamlık görevi yaptığı Pütürge ilçesine bağlı olduğu Malatya iline vali olarak atanmıştır. 2 yıllık Malatya valiliği görevinin ardından 2014 eylül ayında dünya kültür şehri olan İstanbul’a vali olarak atanarak geçmişinin tecrübelerini burada da göstermeyi başarmıştır. 2014 yılında 2014/6780 sayılı kararname ile atanmış olduğu İstanbul valiliğini başarı ile sürdürmekte olan Vasip Şahin evli 3 çocuk babası İngilizce bilen başarılı bir devlet görevlisi olmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir